Logo SZS Dolny Śląsk Szkolny Związek Sportowy Dolny Śląsk

Skocz do: Treści, Menu, Wyszukiwarki

Nowe wiadomości na temat programu SKS

Dodano 2017-08-24 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

Do szkół w których prowadzone są grupy programu Szkolny Klub Sportowy zostało wysłane dzisiaj pismo dotyczące kontynuacji programu SKS o następującej treści :
Szanowni Państwo,

Otrzymaliśmy właśnie informacje z Ministerstwa Sportu o zgodzie na utrzymaniu wszystkich aktualnie działających grup. W związku z tym w przypadku połączenia się szkół (np. SP i Gimnazjum) w których działały do czerwca grupy SKS zajęcia mogą być realizowane we wszystkich grupach działających w tych szkołach.

Bardzo jednak prosimy o informację jeżeli taka sytuacja w Państwa placówce wystąpi i o przesłanie informacji o aktualnej sytuacji.

W przypadku rezygnacji osoby prowadzącej zajęcia do czerwca prosimy o przesłanie następujących dokumentów:

- rezygnacja osoby prowadzącej

- pismo ze szkoły zawiadamiające o zmianie prowadzącego (za Malinowskiego - Kowalski)

- dane nowego prowadzącego (imię, nazwisko, e-mail, telefon)

- umowę nowego prowadzącego w wersji papierowej oraz skan

W przypadku całkowitej rezygnacji z działania grupy lub grup od września 2017 r. prosimy niezwłocznie przesłać pismo podpisane przez dyrektora szkoły oraz skan mailem.
Do maila dołączone jest zestawienie ilości godzin wypracowanych przez Waszych nauczycieli do czerwca 2017. Przypominamy, że każda z grup powinna do 30.11.2017 r. wypracować 70 godzin zajęć. Prosimy o umożliwienia prowadzącym realizacji tego limitu.

INFORMACJE DLA PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA:
Zgodnie z wymogami Ministerstwa Sportu:
1. Dziennik elektroniczny należy uzupełnić od stycznia lub od startu pierwszych zajęć do wakacji.
Maksymalny termin uzupełnienie dziennika to 31 sierpnia.
2. Dane wpisywane do dziennika muszą być zgodne z rozliczeniami, które przesyłali Państwo do nas.
3. W mailu wysłanym do Was znajdziecie zestawienie ilości godzin za każdy miesiąc (oraz sumę), wg zbieranych przez nas danych - proszę sprawdzić czy ilość się zgadza i w razie rozbieżności niezwłocznie się z nami skontaktować.

4. Przypominamy, że najbliższe rozliczenie za wrzesień przesyłacie do nas do 5 października.
Wg zapewnienie Instytutu Sportu będzie wprowadzona możliwość generowania rozliczenia bezpośrednio z dziennika elektronicznego. Wydrukowane rozliczenie musi być podpisane przez prowadzącego, podbite pieczęcią i podpisane przez dyrekcję szkoły. Należy obowiązkowo uzupełnić w odpowiednim miejscu druk o numer PESEL prowadzącego.
5. Przypominamy, że jednego dnia można realizować wyłącznie 1 zajęcia z grupą. MSiT nie wyraża zgody na łączenie zajęć w jednostki dwu lub więcej godzinne.
W najbliższym czasie, po otrzymaniu wiadomości z MSiT, powiadomimy Was o wytycznych dotyczących przeprowadzenia obowiązkowych testów sprawnościowych oraz sposobie przejęcia dziennika elektronicznego przez nowego prowadzącego.
Przewidujemy przeprowadzenie na przełomie września i października spotkań szkoleniowych, na których omawiane będą zagadnienia związane z dziennikiem elektronicznym, testami sprawnościowymi oraz planom na rok 2018. Spotkania przewidujemy w 4 lokalizacjach na terenie Dolnego Śląska. Prosimy nauczycieli zainteresowanych organizacją takiego szkolenia w swojej szkole o kontakt z nami (sala na około 150 osób z projektorem).

 

Reklama Powerman

A A A