Logo SZS Dolny Śląsk Szkolny Związek Sportowy Dolny Śląsk

Skocz do: Treści, Menu, Wyszukiwarki

Zapraszamy na Indywidualne Mistrzostwa Uczniów Szkół Dolnego Śląska w Szachach online

Dodano 2020-11-28 przez Szymczak Adam w kategorii Komunikaty: sporty indywidualne

Kanał RSS

Za kilka dni miało się odbyć coroczne szachowe święto uczniów dolnośląskich szkół - Finał Dolnośląskich Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady w Szachach Drużynowych. Niestety z powodu pandemii zawody musieliśmy odwołać. Ale chcemy dać szansę młodym szachistom na rozegranie partii z kolegami z innych szkół.

W dniach 8-10.2020 roku Szkolny Związek Sportowy DOLNY ŚLĄSK organizuje turnieje dziewcząt i chłopców w ramach ID, IMS i Licealiady w szachach indywidualnych, a turnieje odbędę się online na bezpłatnej platformie lichess. 
W zawodach może wziąć udział każdy uczeń dolnośląskiej szkoły, a nad całością turniejów czuwał będzie IA pan Rafał Siwik.

Żeby wziąć udział w turnieju każdy z zawodników musi zarejestrować się na platformie oraz wysłać zgłoszenie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych. Szczegóły w komunikacie organizacyjnym

Liczymy na piękne partie we wszystkich turniejach, a najlepszym obiecujemy ciekawe nagrody

Rozpoczynamy rekrutację do programu Szkolny Klub Sportowy 2021

Dodano 2020-11-27 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

Z przyjemnością zawiadamiamy, że po ogłoszeniu przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu konkursu na realizację programu Szkolny Klub Sportowy rozpoczynamy rekrutację grup. 
Do prowadzenia programu w naszym województwie zgłosiła się Dolnośląska Federacja Sportu, która, mamy nadzieję, razem ze Szkolnym Związkiem Sportowym będzie prowadziła program także w 2021 roku.

Do szkół i organów prowadzących zostały wysłane informacje dotyczące realizacji SKS w przyszłym roku i obowiązujące druki zgłoszeniowe.

Jest kilka nowości w programie o które postulowaliśmy od pewnego czasu:
- wzrosła stawka za przeprowadzone zajęcia; w 2021 roku wynosi ona 60 zł za godzinę
- w uzasadnionych przypadkach, po otrzymaniu zgody koordynatora Ogólnopolskiego, będzie można skomasować 2 zajęcia w jednostkę dwugodzinną 

To dobre wiadomości. Ta gorsza jest taka, że w związku z podniesieniem stawki zmniejszy się, mniej więcej o 1/4, ilość grup, które będą realizowały program. W związku z tym przy naborze będą brane pod uwagę specjalne kryteria; m.in. możliwość uczestnictwa w programie wszystkich gmin z naszego województwa oraz funkcjonowanie przynajmniej 1 grupy w szkołach, które zgłoszą się do programu.

Tutaj zamieszczamy najważniejsze dokumenty dotyczące rekrutacji: Założenia programu w 2021 roku, list do dyrektorów szkół, druk zgłoszenia szkoły i excelowy załącznik do zgłoszenia.

Czekamy na Wasz akces do 11.12.2021 roku 

Zapraszamy na spotkanie z prof. Małgorzatą Soberą

Dodano 2020-11-27 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

 Mamy już link do spotkania z prof. Małgorzatą Soberą z AWF Wrocław, która podczas spotkania z cyklu "Trochę wiedzy nie zaszkodzi" będzie poruszała temat "Czy zawsze należy prostować kręgosłup? Ćwiczenia wskazane i przeciwskazane w gimnastyce korekcyjnej"

Przypominamy, że bezpłatne spotkanie online odbędzie się w środę 2.12.2020 o godzinie 16,00 na 
https://awf-wroc-pl.zoom.us/j/93211735750?pwd=dDk5TllKTEpERDE4UGpFbHdLR2tZQT09
hasło: nOYRX4

Połączenie możliwe jest z systemów operacyjnych Windows, Linux, MacOS oraz urządzeń mobilnych Android i iOS.
W celu uczestnictwa proszę:
1. Otworzyć powyższy link;
2. Postępować zgodnie z wyświetloną instrukcją - zainstalować klienta jeżeli nie jest zainstalowany lub pobrać ze sklepu Google Play lub Android Store;
3. Wybrać "Join using computer audio" - w przypadku braku mikrofonu można wykorzystać połączenie telefoniczne, informacje w zakładce "Call in";


Wspólnie zadbajmy o zdrowie i kondycję dzieci w czasie pandemii!

Dodano 2020-11-26 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

 

Szkolny Związek Sportowy Dolny Śląsk wraz z Fundacją V4SPORT oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego prowadzi badania dotyczące aktywności fizycznej uczniów w trakcie pandemii COVID-19. Zebrane informacje pozwolą lepiej i skuteczniej planować działania w tym obszarze. Pozwolą przede wszystkim na opracowanie szczegółowych założeń nowego programu dla województwa dolnośląskiego „SPORT – LUBIĘ TO!”.
List w sprawie badań wystosowali: pan Paweł Wybierała _ Czlonek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, pan Roman Kowalczyk - Dolnośląski Kurator Oświaty i pan Ireneusz Cichy - Przewodniczący SZS Dolny Śląsk; jego treść tutaj

Zachęcamy dzieci ze szkół podstawowych Dolnego Śląska oraz ich rodziców do wypełniania, w pełni anonimowej, ankiety. W imieniu dzieci klas I-III ankietę wypełniają rodzice/opiekunowie prawni. W klasach IV-VIII prosimy, żeby ankietę wypełnili rodzice/opiekunowie prawni i dzieci.  

Link: https://www.webankieta.pl/ankieta/575532/badanie-aktywnosci-fizycznej-dzieci-i-ich-rodzicowopiekunow.html

 Prosimy o możliwie najszybsze wypełnienie ankiet. Ostateczny termin upływa w dn. 12.12.2020 r.


 

 

Trochę Wiedzy Nie Zaszkodzi - reaktywacja

Dodano 2020-11-25 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

Jak pewnie część z Was pamięta wiosną zorganizowaliśmy cykl spotkań online z ciekawymi naukowcami zajmującymi się szeroko rozumianą kulturą fizyczną. Mieliśmy spotkanie na temat motywacji dziecka, lekcji wf online czy testów sprawności fizycznej.

Chcemy reaktywować nasze spotkania i w najbliższym czasie, raz w tygodniu, będziemy zapraszać Was do udziału w wykładach połączonych z prezentacją przykładów praktycznych rozwiązań, które mogą Wam pomóc w realizacji lekcji wychowania fizycznego online i (miejmy nadzieję już niedługo) w formie tradycyjnej. Do współpracy przy realizacji najbliższych poprosiliśmy cenionych wykładowców, ale jednocześnie praktyków, z Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Na pierwsze ze spotkań z cyklu "Trochę wiedzy nie zaszkodzi" zapraszamy już 2 grudnia 2020 r. o godzinie 16,00. Odbędzie się wtedy spotkanie z dr hab. Małgorzatą Soberą, którego temat brzmi: "Czy zawsze należy prostować kręgosłup? Ćwiczenia wskazane i przeciwskazane w gimnastyce korekcyjnej"

Temat super ważny, zwłaszcza teraz, kiedy dzieci spędzają zdecydowanie więcej czasu w pozycji siedzącej i mają mniejszą możliwość aktywności fizycznej. Zapraszamy do udziału w spotkaniu, które jest jak zwykle bezpłatne, nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej, ale apelujemy także żebyście namówili do udziału w spotkaniu także rodziców, zwłaszcza tych dzieci, które wymagają zajęć gimnastyki korekcyjnej. Rodzice, w związku z odwołaniem zajęć "korektywy" w szkołach (co może przynieść katastrofalne skutki), powinni jak najwięcej wiedzieć o tym jak pomóc swojemu dziecku.
Wkrótce link do spotkania. Szykujcie sobie 1,5 godziny w środę 2.12.

Ogłoszono nabór do programu KLUB

Dodano 2020-11-24 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

 UWAGA!!!! Ministerstwo ogłosiło wczoraj nowe zasady i nabór wniosków do programu KLUB. Na wsparcie dla najmniejszych nawet klubów działających jako stowarzyszenia, które upowszechniają kulturę fizyczną wśród dzieci i młodzieży przeznaczono w 2021 roku kwotę 40 milionów zł. Z dofinansowania skorzystać mogą także Uczniowskie Kluby Sportowe.

Dofinansowanie zaplanowane jest w wysokości 10.000 zł dla klubu jednosekcyjnego i 15.000 zł dla klubu wielosekcyjnego, a wnioski należy składać do 15.03.2021 roku. Więcej szczegółów na https://www.gov.pl/web/sport/nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2021-r-programu-klub 

 

Informujemy, że 20 listopada 2020 r. został ogłoszony otwarty konkurs na dofinansowanie w 2021 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów, finansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU) w ramach zadania „Sport dla Wszystkich”, działania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”. Na realizację zajęć sportowych dla uczniów przeznaczono kwotę w wysokości: 21 mln zł. Zadania przewidziane do realizacji:
Zadanie nr 1
Zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych (m.in. narciarstwo biegowe, narciarstwo zjazdowe, snowboard, łyżwiarstwo, hokej na lodzie). Łączna kwota dofinansowania – 2,1 mln zł. Zajęcia będą realizowane w terminie od 4 stycznia do 8 grudnia 2021 r.
Zadanie nr 2
Zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Łączna kwota dofinansowania – 13,9 mln zł. Zajęcia będą realizowane w terminie od 1 lutego do 8 grudnia 2021 roku.
Zadanie nr 3
Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Łączna kwota dofinansowania – 5 mln zł. Zajęcia będą realizowane w terminie od 1 lutego do 8 grudnia 2021 roku.

Wnioski na w/w zadania należy składać do dnia 21 grudnia 2020 r. Więcej informacji na temat konkursów na http://www.gov.pl/web/sport/otwarty-konkurs-wnioskow-na-dofinansowanie-w-2021-r-organizacji-zajec-sportowych-dla-uczniow. Zachęcamy samorządy lokalne i kluby do składania ofert na ww. zadania.

Zainteresowanych wspólnym złożeniem wniosku na zadanie nr 3 zapraszamy do kontaktu. Informujemy, że Szkolny Związek Sportowy DOLNY ŚLĄSK podejmie jeszcze raz próbę złożenia wniosku wojewódzkiego.

 Informujemy także, że został ogłoszony również konkurs na dofinansowanie w 2021 roku zadań z zakresu Programu "Sport dla Wszystkich" realizowanych w ramach zadania „Sport dla wszystkich”, podzadanie „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”, działania „Upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych”. W projekcie ustawy budżetowej na rok 2021, na dofinansowanie realizacji zadań na ten cel zaplanowano kwotę w łącznej wysokości: 24 000 000 zł.
Zadania realizowane w ramach konkursu:
1. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;
2. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim;
3. Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach rządowego programu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą";
4. Wspieranie projektów sportu dla wszystkich realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.
Więcej na temat tego konkursu na http://www.gov.pl/web/sport/konkurs-na-dofinansowanie-w-2021-roku-zadan-z-zakresu-programu-sport-dla-wszystkich

 

Nagrody za Współzawodnictwo Sportowe Szkół

Dodano 2020-11-22 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

Jak pewnie większość z Was pamięta corocznie podczas Inauguracji Sportowego Roku Szkolnego podsumowywaliśmy uroczyście Współzawodnictwo Sportowe Szkół Dolnego Śląska. Uroczystość ta odbywała się w ostatnich latach w Olszynie podczas naszej największej imprezy - Finału Sztafetowych Biegów Przełajowych. W tym roku, z wiadomych powodów, impreza ta nie odbyła się.

Mieliśmy jeszcze nadzieję, że uda nam się zorganizować spotkanie przedstawicieli najlepszych szkół na którym będziemy mogli im podziękować za wszystkie działania podejmowane dla zwiększenia aktywności młodych Dolnoślązaków. Także ta forma spotkania jest na razie niemożliwa.

Jedyną możliwą decyzję w związku z tym jest przesłanie najlepszym sześciu szkołom we wszystkich kategoriach naszego współzawodnictwa Listów Gratulacyjnych i specjalnych Bonów na zakup sprzętu sportowego za wyniki osiągnięte w roku 2019/2020.

Nagrody ufundowało Województwo Dolnośląskie. Mamy nadzieję, że zakupiony nowy sprzęt pozwoli na jeszcze ciekawszą organizację lekcji wychowania fizycznego po powrocie uczniów do szkół.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim szkołom za udział we Współzawodnictwie, a największe gratulacje składamy naszym Laureatom, w tym po raz pierwszy małym szkołom liczącym poniżej 100 uczniów, które po raz pierwszy zostały nagrodzone.

Dla przypomnienia; wyniki za rok 2019/2020 znajdziecie tutaj

Nowe zestawy ćwiczeń od p. Krzysztofa Warchoła

Dodano 2020-11-16 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

 Już w ubiegłym tygodniu rozpoczęliśmy na naszych stronach FB publikację "wiosennych" zestawów ćwiczeń do realizacji przez dzieci w domu, które opracował nasz Przyjaciel z Podkarpacia dr Krzysztof Warchoł. Obiecaliśmy wtedy, że będzie ciąg dalszy .... i jest. Poprosiliśmy Krzysztofa o ćwiczenia przede wszystkim dla najmłodszych, bo otrzymujemy sporo listów z prośba o pomoc nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej w realizacji wf on-line. 

Mamy nadzieję, że zaproponowane ćwiczenia spodobają się nauczycielom, a przede wszystkim uczniom. A od przyszłego tygodnia zapowiadamy niespodziankę....., ale na razie, żeby nie zapeszyć , sza.....

Tutaj nowy zestaw ćwiczeń opracowany przez dr Krzysztofa Warchoła

Zapraszamy do udziału w dolnośląskich badaniach

Dodano 2020-10-21 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

 

Szanowni Państwo Nauczyciele Szkół Dolnego Śląska,

 

już niebawem zwrócimy się do Was z prośbą o udostępnienie Waszym uczniom i ich rodzicom informacji i linku do badań, jakie wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego planujemy przeprowadzić w naszym województwie.

 

Sytuacja związana z koronawirusem dotknęła chyba wszystkich aspektów naszego życia. W niektórych obszarach konsekwencje pandemii są niemal natychmiastowe, w innych zaś, jej negatywne skutki zaobserwujemy dopiero w przyszłości. Dotyczy to m.in. aktywności fizycznej dzieci, która jeszcze wystąpieniem pandemii była niewystarczająca. Niedawne badania o dużej skali wskazywały, że tylko 22 proc. dziewcząt i 24 proc. chłopców w Polsce w wieku 11 lat spełnia zalecenia dotyczące aktywności fizycznej Światowej Organizacji Zdrowia (badanie HBSC, 2018). Ponadto 31 proc. ośmiolatków w Polsce miało nadmierną masę ciała (badanie COSI, 2016).

 

Kilka miesięcy lockdown’u w semestrze letnim, bardzo zredukowane możliwości przeprowadzenia zajęć sportowych, jak i wprowadzane ponownie ograniczenia, powodują, że dzieci mogą ruszać się jeszcze mniej.

Ażeby przeciwdziałać prawdopodobnym negatywnym skutkom tej sytuacji, potrzebujemy zebrać więcej danych odnośnie aktywności fizycznej dzieci, rodziców i ich opiekunów aby zaplanować lepsze, skuteczniejsze działania w tym obszarze.

 

Niezwykle ważne będzie zebranie jak największej ilości wypełnionych przez dzieci i rodziców ankiet (w wersji online).

Bądźcie proszę gotowi na rozpowszechnianie tej informacji kiedy tylko ją do Was prześlemy.

 

<< 1 2 3 4 5 >>

Reklama Powerman

A A A