Logo SZS Dolny Śląsk Szkolny Związek Sportowy Dolny Śląsk

Skocz do: Treści, Menu, Wyszukiwarki

WF z AWF - czas start!

Dodano 2021-04-08 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

WF z AWF Informujemy, że na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki pojawiły się pierwsze informacje dotyczące nowego programu "WF z AWF – czas start!".

Polegać on będzie na organizacji przez Akademie Wychowania Fizycznego specjalnych szkoleń dla nauczycieli, które realizowane będą jeszcze w tym roku szkolnym. Przeszkoleni na nich nauczyciele otrzymają możliwość aplikowania o dodatkowe zajęcia sportowe dla swojej szkoły. Zajęcia Sport Klubu mają rozpocząć się we wrześniu.
Uwaga!! w szkoleniach i realizacji zajęć sportowych mogą wziąć udział także nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.
oraz na stronie programu http://www.wfzawf.pl/

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń do programu Sprawny Dolnoślązaczek

Dodano 2021-04-07 przez Szymczak Adam w kategorii Sprawny Dolnoślązaczek

Kanał RSS

Do wszystkich szkół województwa dolnośląskiego wysłana została informacja o rozpoczęciu naboru do programu Sprawny Dolnoślązaczek w roku szkolnym 2021/22. 

Nasz program wchodzi w tym roku w skład dużego projektu aktywnościowego Województwa Dolnośląskiego p.t. Sport - Lubię To! w ramach którego Szkolny Związek Sportowy realizuje trzy programy: Sprawny Dolnoślązaczek, Gimnastykę dla Zdrowia i Dolnośląski Eurofit.

Zapraszamy do zapisów klas I na nowy rok szkolny te szkoły, które są z nami od dawna, jak i te nowe, które chcą rozpocząć przygodę Sprawnych Dolnoślązaczków. 

Informację na temat nowej edycji znajdziecie w liście wysłanym do szkół. Poprosiliśmy także gminy i inne organy prowadzące szkoły o pomoc przy realizacji programu. Mamy więc nadzieję, że wspólne działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, szkół, nauczycieli, gmin, dzieci i ich rodziców oraz Szkolnego Związku Sportowego pozwolą na jak najszerszy zasięg działań programowych.

Czekamy na powrót dzieci do szkół, żeby zacząć pierwsze działania w 2021 roku i już nie możemy się doczekać

Życzenia świąteczne

Dodano 2021-03-31 przez tomek w kategorii Strona internetowa

Kanał RSS

I specjalne życzenia dla wszystkich uczestników programu Sprawny Dolnoślązaczek: dla dzieci, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego, dyrektorów szkół i wszystkich pozostałych entuzjastów programu


Życzenia świąteczne

Dodano 2021-03-31 przez tomek w kategorii Komunikaty: inne

Kanał RSS

Serdeczne życzenia świąteczne dla wszystkich, którym bliskie są działania aktywizujące młodych Dolnoślązaków od Szkolnego związku Sportowego "Dolny Śląsk"

Zapraszamy na webinarium o właściwym odżywianiu

Dodano 2021-03-27 przez Szymczak Adam w kategorii Różne

Kanał RSS

Anna Broniecka
Jak ważne jest właściwe odżywianie, szczególnie teraz, gdy większość z nas rusza się zdecydowanie mniej, nie trzeba chyba nikogo przekonywać.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten super ważny temat zapraszamy na webinarium z cyklu "Trochę wiedzy nie zaszkodzi". Spotkamy się 8 kwietnia 2021 r. o 17,00 z dr Anną Broniecką z wrocławskiej AWF, znanej niektórym z Was choćby z cyklu audycji TV 3 Wrocław "Szlachetne zdrowie".

Pani Anna zaproponowała temat "Sprawa wielkiej wagi, czyli o tym, co i jak jeść, żeby wyjść z pandemii lżejszym". Temat ujęty dowcipnie, ale sprawa jest rzeczywiście wielkiej wagi.

Zapraszamy Was, a za Waszym pośrednictwem także rodziców Waszych uczniów; im ta wiedza jest przede wszystkim potrzebna.

"Zmiłowaliśmy" się nad Wami i nie proponujemy webinarium przed świętami, choć mamy świadomość, że po nich będzie więcej do nadrobienia.........

Zawieszenie zajęć pozalekcyjnych

Dodano 2021-03-22 przez Szymczak Adam w kategorii Różne

Kanał RSS

 

W związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dn. 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, informujemy o konieczności zawieszenia do 9 kwietnia 2021 roku realizacji programu Szkolny Klub Sportowy i programu gimnastyki korekcyjnej „Zmieniam postawę ciała aktywnie, kiedy do sportu podchodzę pozytywnie” .

Na mocy w/w Rozporządzenia, na terenie całego kraju do dnia 9 kwietnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na funkcjonowaniu obiektów sportowych oraz organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego będzie dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1.        wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;

2.        ich organizowania bez udziału publiczności.

Organizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych, sportowych zajęć dla dzieci i młodzieży, w świetle tych regulacji, nie jest możliwe.

W związku z powyższym, OD 20 MARCA BR., NIE BĘDZIE MOŻLIWA REALIZACJA OBYDWU PROGRAMÓW.

Od 20 marca możliwość dodawania zajęć w dzienniku elektronicznym SKS będzie zablokowana. Wszystkie pozostałe funkcjonalności obydwu dzienników działają niezmiennie.

PROSIMY O JAK NAJSZYBSZE ROZLICZENIE ZAJĘĆ PRZEPROWADZONYCH W MARCU W OBYDWU PROGRAMACH; JEST TO MOŻLIWE JUŻ OD DZISIAJ
  

 

 

Raport z badań aktywności fizycznej donośląskich uczniów

Dodano 2021-03-20 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

Aktywność fizyczna dzieci

Szanowni Państwo
Jak pewnie część z Was pamięta na przełomie listopada i grudnia 2020 roku Szkolny Związek Sportowy wspólnie z Fundacją V4Sport przeprowadził na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego badania aktywności fizycznej dzieci na Dolnym Śląsku.


To ankietowe badanie obejmowało dzieci ze szkół podstawowych naszego województwa i ich rodziców. Badaliśmy wiele przejawów aktywności fizycznej w okresie pandemii COVID-19 i ich zmiany w odniesieniu do okresu sprzed pandemii. Cieszy nas, że ponad 12.000 respondentów odpowiedziało na naszą ankietę. Do opracowania raportu mogliśmy użyć wyników uzyskanych z prawie 8.000 kompletnych ankiet.


Szczegółowe wyniki znajdziecie w załączonym
tutaj Raporcie. To bardzo ciekawe opracowanie, którego wyniki nie są jednak zbyt optymistyczne. Pewnie każdy z Was znajdzie ważne dla siebie dane. Innych będą poszukiwali rodzice, innych dyrektorzy szkół, czy np. samorządowcy, a innych nauczyciele wychowania fizycznego. Jedna rzecz na pewno powinna rzucić się w oczy wszystkim; wielokrotnie większa ilość czasu poświęcana przez dzieci na działania sedentarne w porównaniu z czasem poświęconym na aktywność fizyczną.


Na pewno potrzebne są szybkie działania nas dorosłych; przedstawicieli władz państwowych, samorządowych i sportowych, nauczycieli, rodziców, sponsorów. Wnioski i rekomendacje z Raportu na pewno mogą pomóc w ukierunkowaniu tych działań, ale najważniejsze jest żebyśmy wszyscy; dorośli i dzieci zrozumieli, że zmiana w podejściu do aktywności fizycznej nas wszystkich
 jest konieczna już.


Dziękujemy panu dr Pawłowi Zemburze i zespołowi Fundacji V4Sport za pomoc w przeprowadzeniu badań i opracowanie raportu.
Dziękujemy także wszystkim, którzy wypełnili naszą ankietę i tym, którzy do jej wypełnienia namawiali i w ten sposób przyczynili się do powstania Raportu.


Kolejnym krokiem w zbadaniu, w jakim miejscu jesteśmy jeżeli chodzi o aktywność i sprawność fizyczną młodych Dolnoślązaków, jest Dolnośląski Eurofit, czyli badanie sprawności dolnośląskich uczniów. Test rozpoczął się już wśród uczniów klas I-III niektórych szkół; mamy nadzieję, że będziemy mogli go kontynuować po powrocie dzieci do szkół, także dla starszych roczników.

Liczymy, że wyniki obydwu badań zdopingują władze wszystkich szczebli i nas samych do starań o poprawę obecnego stanu

 

Rusza program Gimnastyka dla Zdrowia

Dodano 2021-03-12 przez Szymczak Adam w kategorii Różne

Kanał RSS

Już od przyszłego tygodnia mogą rozpocząć się zajęcia gimnastyczne z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, który w naszym województwie nosi nazwę Gimnastyka dla Zdrowia.

Ten niezwykle ważny projekt umożliwiający realizację, tak bardzo potrzebnych teraz, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla najmłodszych uczniów ma w tym roku dwóch dotujących. Są to Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach programu Sport-Lubię To! oraz Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Dzięki tym dotacjom uda się w naszym województwie utworzyć 40 grup, które będą mogły zrealizować do końca listopada 40 godzin zajęć.

Wprowadziliśmy istotne novum do programu; poprosiliśmy nauczycieli prowadzących, żeby przynajmniej jedne zajęcia w semestrze odbyły się z udziałem rodziców dzieci uczestniczących w programie. Chcielibyśmy, żeby podczas tych zajęć rodzice zaznajomili się z zestawami ćwiczeń, które mogą pomóc w przezwyciężeniu kłopotów zdrowotnych dzieci, a które rodzice będą mogli z dziećmi przeprowadzać w domu, uzupełniając ofertę szkoły.

Zamierzamy w porozumieniu z Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaproponować prowadzącym kontynuację szkoleń wzbogacających warsztat nauczycieli.

Życzymy, żeby w tych 40 szkołach z 26 powiatów bez przeszkód mogły odbywać się zajęcia, które pozwolą przezwyciężyć problemy zdrowotne młodych Dolnoślązaków

Ważne spotkanie przed rozpoczęciem Dolnośląskiego Eurofitu

Dodano 2021-03-07 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

Chcąc jak najbardziej ułatwić Wam przygotowania do przeprowadzenia wśród dolnośląskich uczniów prób testu sprawnościowego DOLNOŚLĄSKI EUROFIT, a także po to żeby przekonać, tych nieprzekonanych, do tej inicjatywy organizujemy kolejne webinarium z cyklu "Trochę wiedzy nie zaszkodzi".
Spotkamy się już w najbliższy czwartek 11 marca o godzinie 17,00 z profesorem AWF Wrocław Jarosławem Fugielem. Tytuł webinarium " Czy EUROFIT jest dobrym testem do oceny sprawności fizycznej dzieci i młodzieży?" Link do spotkania https://awf-wroc-pl.zoom.us/j/98715132150... a hasło: GDAK8K
Namawiamy do udziału; na pewno sporo dowiecie się na temat testowania w ogóle, przydatności Eurofitu, oraz potrzebie przeprowadzenia testu właśnie teraz, po prawie roku nieodbywania normalnych zajęć wychowania fizycznego. Będzie można na pewno zadać profesorowi pytania; mam nadzieję, że swoje opinie przekażą także koledzy z Jeleniej Góry, którzy już rozpoczęli testy w klasach I-III.
Trochę wiedzy nie zaszkodzi więc zapraszamy na, jak zwykle bezpłatne, webinarium

Rozpoczynamy test sprawności fizycznej DOLNOŚLĄSKI EUROFIT

Dodano 2021-03-05 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół Dolnego Śląska

 

Informujemy, że do wszystkich szkół Dolnego Śląska został dzisiaj wysłany  list władz samorządowych, oświatowych i sportowych rozpoczynający w naszym województwie powszechny test sprawności fizycznej naszej młodzieży – tutaj treść

 

Trwająca już rok epidemia i brak zorganizowanego ruchu dla większości dzieci i młodzieży przyczyniła się najprawdopodobniej do znacznego spadku ich sprawności. Chcąc rozpocząć nowe programy, które miałyby zapobiec skutkom tej sytuacji musimy poznać skalę zjawiska.

 

Proponujmy przeprowadzenie powszechnego testu sprawności pod nazwą DOLNOŚLĄSKI EUROFIT. Bardzo prosimy o jego przeprowadzenie w szkołach, na razie z dziećmi klas I-III, które uczą się już stacjonarnie, a po powrocie starszych roczników do szkół także dla nich.

 

Wszystkie informacje dotyczące testu zamieściliśmy na specjalnej stronie internetowej www.dolnoslaskieurofit.pl . Znajdziecie tam wszystkie niezbędne materiały i filmy szkoleniowe.

 

Prosimy Was, zwłaszcza dyrektorów szkół, nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej, o powszechne przeprowadzenie testu.

Postaramy się w niedługim czasie udoskonalić naszą stronę, tak by z wynikami  stanu sprawności fizycznej dzieci i młodzieży mogli zapoznać się tak dyrektorzy szkół i nauczyciele, jak i rodzice.

PRZETESTUJMY SIĘ! WARTO !

 

<< 1 2 3 4 5 >>

Sprawny Dolnoślązaczek

A A A