Logo SZS Dolny Śląsk Szkolny Związek Sportowy Dolny Śląsk

Skocz do: Treści, Menu, Wyszukiwarki

Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego i Finał Sztafetowych Biegów Przełajowych

Dodano 2018-09-19 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

W dniu 10 października 2018 roku w Olszynie odbędą się Finały Dolnośląskie Sztafetowych Biegów Przełajowych oraz Inauguracja Wojewódzka Sportowego Roku Szkolnego 2018/2019 na Dolnym Śląsku. W imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Patrona Imprezy Burmistrza Olszyny pana Leszka Leśko, Szkolnego Związku Sportowego oraz współpracujących instytucji zapraszamy na tą największą imprezę sportową Kalendarza SZS "Dolny Śląsk".
W finale Sztafetowych Biegów Przełajowych zaprezentują się zwycięzcy powiatowych eliminacji tych zawodów, a dodatkowo obejrzymy biegi najmłodszych: olszyńskich przedszkolaków oraz dzieci z programu Sprawny Dolnoślązaczek.
Podczas odbywającej się w ramach Olszyńskiego Święta Biegania uroczystości Inauguracji Sportowego Roku Szkolnego m.in. nagrodzimy najlepsze szkoły Współzawodnictwa Sportowego Szkół Dolnego Śląsk za rok szkolny 2017/2018. Serdecznie zapraszamy do Olszyny; program zawodów i uroczystości znajdziecie tutaj


Wyniki Współzawodnictwa Sportowego Szkół Dolnego Śląska w roku 2017/2018

Dodano 2018-08-31 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

Na wczorajszym posiedzeniu Zarząd Szkolnego Związku Sportowego "Dolny Śląsk" zatwierdził wyniki Współzawodnictwa Sportowego Szkół i Powiatów Dolnego Śląska w roku szkolnym 2017/2018. Przedstawiamy Wam tutaj klasyfikację szkół z podziałem na zawody w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady Młodzieży oraz wyniki współzawodnictwa na najlepszy i najbardziej usportowiony powiat. Przypominamy, że do klasyfikacji szkół zaliczanych było 10 najlepszych wyników osiągniętych przez reprezentacje danej szkoły na zawodach od szczebla gminnego do finału dolnośląskiego. We współzawodnictwie na najlepszy powiat brane były pod uwagę wszystkie wyniki osiągnięte przez szkoły danego powiatu w zawodach od szczebla ponadpowiatowego. Natomiast we współzawodnictwie na najbardziej usportowiony powiat sumowaliśmy wszystkie wyniki osiągnięte przez szkoły powiatu w zawodach już od szczebla gminy i dzieliliśmy wynik przez ilość uczniów w szkołach danego powiatu.

Gratulujemy wszystkim szkołom, które znalazły się w tym zestawieniu; i tym, które zajęły czołowe miejsca, ale i tym, którzy choć raz wzięli udział w naszych imprezach. Tych ostatnich namawiamy do zintensyfikowania swojego udziału w roku szkolnym, który rozpoczyna się już za kilka dni.

Dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili się do udziału prawie 130.000 młodych dolnoślązaków w imprezach organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy (ponad 100.000 w zawodach na szczeblu gminy/powiatu i prawie 30.000 na szczeblu ponadpowiatowym). Tutaj podajemy zestawienie ilości reprezentacji szkolnych w poszczególnych sportach w zawodach wszystkich szczebli, a tutaj zestawienie imprez szczebla ponadpowiatowego w ub. roku szkolnym.

Oficjalne ogłoszenie wyników Współzawodnictwa połączone z wręczeniem nagród 10 najlepszym szkołom w każdej kategorii tradycyjnie podczas Inauguracji Sportowego Roku Szkolnego na Dolnym Śląsku. Do zobaczenia, a teraz miłej lektury

Konsultacje w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów sportowych

Dodano 2018-08-29 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

Konsultacje projektu Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konsultacje projektu Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Szczegóły na stronie http://www.umwd.dolnyslask.pl/sport/aktualnosci/ Zapraszamy zainteresowanych do zgłaszania swoich uwag do tego ważnego dokumentu.

Wiadomość dla szkół realizujących program Szkolny Klub Sportowy

Dodano 2018-08-27 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

Dolnośląska Federacja Sportu i Szkolny Związek Sportowy Dolny Śląsk – Operatorzy programu Szkolny Klub Sportowy w województwie dolnośląskim, w związku z kontynuacją programu w miesiącach wrzesień – listopad 2018 roku zwraca się z prośbą do szkół uczestniczących w programie o dostarczenie w terminie do 7.09.2018 roku następujących informacji:

1. Czy program będzie kontynuowany w Waszej szkole przez tego samego nauczyciela/li, którzy prowadzili grupy do czerwca 2018 roku? Jeżeli nauczyciele prowadzący nie zmieniają się prosimy o nieprzesyłanie żadnej informacji.
2. Czy nastąpiła zmiana nauczyciela/li prowadzących? Jeżeli tak prosimy o przysłanie do 7.09.2018 roku dwóch pism:- skanu rezygnacji z udziału w programie dotychczas zatrudnionej osoby z określeniem dnia rozwiązania umowy
- pisma ze szkoły, w którym poinformujecie nas o decyzji czy program będzie w okresie wrzesień – listopad kontynuowany przez innego nauczyciela;

* jeżeli tak
to prosimy o podanie podstawowych danych tego nauczyciela: imię nazwisko, adres e-mail, telefon. Takiemu nauczycielowi wyślemy niezwłocznie umowę zlecenia do podpisania
* jeżeli nie (a bardzo byśmy tego nie chcieli)
potrzebne będzie pismo ze szkoły z rezygnacją z kontynuowania programu. Bardzo prosimy o dotrzymanie terminu 7.09.2018 na przysłanie pism, gdyż musimy oszacować ew. możliwości utworzenia nowych grup programu Szkolny Klub Sportowy w naszym województwie.
Przypominamy jednocześnie, że do szkół w których uczy się powyżej 300 uczniów wysłaliśmy informację o możliwości  utworzenia od września 2018 trzeciej grupy. Oczekujemy na Wasze zgłoszenia w tej sprawie.

Wiadomości dla nauczycieli realizujących program Szkolny Klub Sportowy

Dodano 2018-08-27 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

Dolnośląska Federacja Sportu i Szkolny Związek Sportowy Dolny Śląsk – Operatorzy programu Szkolny Klub Sportowy w województwie dolnośląskim, w związku z kontynuacją programu w miesiącach wrzesień – listopad 2018 roku zawiadamia, że od dnia 3.09. – 30.11.2018 roku możliwa jest kontynuacja programu.  Przesłaliśmy do nauczycieli, którzy do września realizowali program  tabelę w zawierającą ilość wypracowanych godzin w programie SKS w miesiącach luty-czerwiec 2018 r. Przesyłaliśmy ją gdyż:
1. Chcielibyśmy żebyście sprawdzili, czy nasze wpisy ilości godzin przepracowanych przez Was w poprzednich miesiącach zgadzają się z Waszymi zestawieniami i zapisami w elektronicznym dzienniku SKS. Jeżeli zauważycie jakieś rozbieżności prosimy o kontakt mailowy w tej sprawie z zaznaczeniem jakiego miesiąca dotyczą rozbieżności

2. Przede wszystkim ta tabela ma Wam pokazać na jakim etapie realizacji programu jesteście. Przypominamy, że zgodnie z umową każdy z Was zobowiązał się do przeprowadzenia w okresie: od początku trwania umowy do 30.11.2018 roku 70 godzin zajęć z każdą z grup.
Spora część z Was nie będzie miała z tym kłopotów, ale są, niestety, osoby, które do wakacji wypracowały na tyle mało godzin, że wypracowanie ich w pełnym zakresie stoi pod dużym znakiem zapytania. Prosimy te osoby o zintensyfikowanie działań, tak by prowadzić w w miesiącach wrzesień-listopad zajęcia 2-3 razy w tygodniu i spróbować wypracować zadeklarowane godziny bądź zminimalizować stratę. Prosimy w przypadku niemożliwości realizacji 70 godzin zajęć do końca listopada o przesłanie nam jak najszybciej informacji o prognozowanej przez Was ilości godzin, którą uda się Wam wypracować.
3. W tabeli na czerwono zaznaczone są osoby, którym w grupie brak odpowiedniej ilości uczestników zajęć (przypominamy min. 15 osób) spowodowany niezałączeniem zgód opiekunów na uczestnictwo w zajęciach. Prosimy o jak najszybsze uzupełnienie braków, gdyż nie pozwala nam to wypłacić Wam wynagrodzeń za czerwiec jak również uniemożliwia wygenerowanie przyszłych rozliczeń.

4. W tabeli na żółto zaznaczone są osoby, które pomimo odpowiedniej liczebności grupy (i zgód) nie przysłały do nas rozliczeń za czerwiec. Bardzo prosimy o ich przesłanie do 7.09.2018 r. Ich brak bardzo utrudnia nam zaksięgowanie Waszych wynagrodzeń.

 

 

Rozpoczął działanie System Rejestracji Szkół

Dodano 2018-08-23 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

Informujemy, że po przebudowie rozpoczął już działanie System Rejestracji Szkół - platforma zgłoszeniowa dla szkół do zawodów wszystkich szczebli organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy. Zmiany w systemie, w porównaniu z ubiegłym rokiem , są niewielkie, ale przypominamy, że:
1. Każda szkoła chcąca wziąć udział w jakichkolwiek zawodach organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy na wszystkich szczeblach musi zarejestrować się w Systemie www.srs.szs.pl do dnia 30.09.2018 r. Oprócz samej rejestracji szkoły należy określić wstępnie dyscypliny w których szkoła zamierza wziąć udział w roku szkolnym 2018/2019.
2. Przypominamy, że szkoły, które chcą zgłosić się do więcej niż jednej kategorii rozgrywek ( Igrzyska Dzieci dla klas VI i młodszych, Igrzyska Młodzieży Szkolnej dla klas VII i VIII SP i klas III gimnazjów oraz Licealiady Młodzieży) muszą to zrobić z innych adresów mailowych dla każdej z kategorii
3. Przypominamy także, że zgłoszenie wstępne nie jest zgłoszeniem właściwym do konkretnych zawodów. Żeby zapisać reprezentację szkoły do konkretnych zawodów ( dyscyplina i konkretny etap zawodów) należy wpisać dane reprezentantów szkoły. UWAGA!!! w związku z RODO nauczyciel wprowadzające dane ucznia oświadcza, że posiada zgodę jego rodziców na przetwarzanie danych i wizerunku na potrzeby współzawodnictwa sportowego szkół ( imię, nazwisko, rocznik, szkoła i ew. przynależność klubowa)
4. Ponieważ w ub. roku było trochę kłopotów z określeniem właściwego etapu rozgrywek, do którego zapisuje się szkoła, przypominamy, że:
- wojewódzkie - to zapisy do Finału Dolnośląskiego
- 1/2 wojewódzkie - to zapisy do finału strefy: jeleniogórskiej, legnickiej, wałbrzyskiej bądź wrocławskiej. Uwaga prosimy o właściwe zapisy; we właściwym miejscu znajdują się nazwy powiatów z których szkoły mają prawo do startu w tych zawodach
- 1/4 wojewódzkie - to zawody w podstrefach
- powiatowe - to zawody szczebla powiatowego
- gminne - to zawody szczebla gminnego

W ciągu najbliższych 2 tygodni Koordynatorzy Strefowi, Powiatowi i Gminni powinni wprowadzić do Systemu Kalendarze Imprez SZS, przynajmniej na najbliższy okres i będziecie mogli zapisywać się na konkretne zawody. Informujemy jeszcze raz, że zawodnik niewpisany poprzez SRS do konkretnych zawodów nie może brać udziału w zawodach. Jeżeli jednak organizator dopuści takiego zawodnika do udziału to nie będzie on ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków polisą SZS

 

Kalendarz Imprez SZS Dolny Śląsk na rok 2018/2019

Dodano 2018-08-03 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

Co prawda jeszcze miesiąc do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, ale już teraz przygotowaliśmy naszą ofertę dla Was: szkół, nauczycieli, a przede wszystkim uczniów. Ofertę zawodów i imprez, które wejdą w skład Kalendarza Imprez SZS Dolny Śląsk w roku szkolnym 2018/2019. Może właśnie w czasie wakacji będziecie mieli trochę więcej czasu na zapoznanie się z jej szczegółami, tak by od września wziąć udział w dolnośląskim systemie imprez międzyszkolnych. Jest trochę nowości w Kalendarzu, wynikających przede wszystkim z konieczności dostosowania naszych regulaminów do tych obowiązujących w całym kraju. Ubyła jedna impreza - Puchar Humberta, ale też dwie przybyły - Rugby TAG w Igrzyskach Dzieci i Unihokej w Licealiadzie. Większy nacisk chcemy położyć też na system rejestracji szkół i uczniów do zawodów - SRS. Niestety, z powodów ekonomicznych, będzie trochę mniej zawodów lekkoatletycznych; musieliśmy zrezygnować z imprez rozgrywanych w strefach. Ale wydaje się, że z naszej oferty będzie mógł skorzystać każdy dolnośląski uczeń; do czego już teraz namawiamy. Przekazujemy Wam tutaj wersję elektroniczną Kalendarza, którą w ciekawy sposób zakomponował pan Piotr Kurzyca. Informujemy jednocześnie, że Kalendarz jest już w druku, a szkoły otrzymają "papierową" wersję, za pośrednictwem Koordynatorów Powiatowych, na początku września. Miłej lektury podczas mamy nadzieję wspaniałych wakacji

Wakacyjni Mistrzowie Igrzysk

Dodano 2018-07-03 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

Już w czasie wakacji, w dniach 25-27.06.2018 r.. odbył się Ogólnopolski Finał Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Siatkówce Chłopców. I był to kolejny Finał zakończony zwycięstwem Dolnoślązaków !!!! Mistrzem Polski Szkół została reprezentacja Szkoły Podstawowej Nr 97 we Wrocławiu, która w meczu finałowym pokonała gospodarzy imprezy Szkołę Podstawową Nr 3 w Kobyłce. Wielkie brawa dla drużyny i jej trenera Tomasza Barańskiego

Zmiany w kalendarzu Imprez na 2018/2019

Dodano 2018-06-26 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

Na swoim posiedzeniu w dniu 20.06.2018 roku Zarząd Szkolnego Związku Sportowego „Dolny Śląsk” we Wrocławiu wspólnie z Koordynatorami Powiatowymi SZS naszego województwa podjął decyzję o zmianach w organizacji Współzawodnictwa Sportowego Szkół w województwie dolnośląskim w roku szkolnym 2018/2019. Konieczne zmiany zostały podyktowane możliwościami finansowymi stowarzyszenia. Najważniejsze z nich to:

1. Rezygnacja z rozgrywania Finałów Dolnośląskich następujących zawodów:
* Lekkoatletyczny Puchar Jean Humberta w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej
* Minisiatkówka trójki – zawody kończą się na etapie strefy
2. Rezygnacja z rozgrywania zawodów strefowych w:
* Czwórbój Lekkoatletyczny
* Lekkoatletyczne Igrzyska Dzieci
* Indywidualna LA w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej
* Szachy we wszystkich kategoriach rozgrywek
W zawodach tych, po rozegraniu Finałów Powiatowych odbędą się bezpośrednio Finały Dolnośląskie
3. Obowiązujące roczniki w rozgrywkach 2018/2019:

* Dolnośląskie Igrzyska Dzieci – rocznik 2006 i młodsi

* Dolnośląskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej – rocznik 2003-2005 , uczniowie klas VII i VIII SP oraz uczniowie klas III gimnazjów

* Dolnośląska Licealiada Młodzieży – rocznik 2002 i starsi
4. Informacje dotyczące Systemu Rejestracji Szkół w roku szkolnym 2018/2019
* obowiązkowe zgłoszenie szkoły do Systemu Rejestracji Szkół do 30.09.2018 r., będące także zgodą na przetwarzanie danych wprowadzonych podczas rejestracji na potrzeby organizacji imprez SZS na wszystkich szczeblach
* obowiązkowe zgłoszenie imienne do wszystkich imprez od szczebla gminnego do finału dolnośląskiego. Brak zgłoszenia spowoduje nieprzyjęcie zespołu do rozgrywek. Informujemy, że w przypadku przyjęcia zespołu, który nie jest zgłoszony przez system SRS do imprezy, uczestnicy tacy nie będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków polisą SZS
5. Nowe regulaminy dotyczące zawodów SZS
* dostosowując Kalendarz Dolnośląski do Kalendarza Ogólnopolskiego informujemy, że uległy zmianie niektóre z regulaminów imprez; w tym: Szkolna Liga LA w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady Młodzieży, pływanie we wszystkich kategoriach szkół. Szczegółowe zmiany znajdą się w Kalendarzu na 2018/2019

* zmienione zostały zasady rozgrywania strefy wrocławskiej w grach zespołowych. Bezpośrednio do finału strefy awansuje Mistrz Wrocławia. Mistrzowie Powiatów i II zespół z Mistrzostw Wrocławia rozegrają turnieje eliminacyjne; trzy z udziałem trzech zespołów. Zwycięzcy z tych eliminacji + Mistrz Wrocławia rozlosują pary półfinałowe, których zwycięzcy rozegrają mecz o I miejsce w strefie, a przegrani o III miejsce w strefie

 

Uwaga prowadzący zajęcia SKS

Dodano 2018-06-22 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

UWAGA!! PILNA INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA PROGRAMU SZKOLNY KLUB SPORTOWY.
Informujemy, że zgodnie z wcześniejszymi informacjami Instytut Sportu usunął z wykazu uczniów biorących udział w programie Szkolny Klub Sportowy tych, którzy nie mają zgód rodziców/opiekunów prawnych zamieszczonych w dzienniku elektronicznym.
Przypominamy, że zgodnie z umową, którą podpisywali prowadzący zajęcia, mieli on obowiązek posiadania takich zgód. Od kwietnia informowaliśmy, że takie zgody należy zamieścić w dzienniku elektronicznym. Niestety część z prowadzących tego nie zrobiła, bądź zrobiła w niepełny sposób, zamieszczając zgody mniej niż 15 osób (przypominamy, że jest to minimalny limit grupy).
W związku z tymi brakami informujemy, że do czasu uzupełnienia braków, wstrzymujemy wypłatę wynagrodzeń za czerwiec osobom, które nie dopełniły tego obowiązku, a brak wgranych zgód spowoduje rozwiązanie umowy z tymi nauczycielami.
Na adresy mailowe tych nauczycieli wysłaliśmy tabelę z umieszczoną liczbą zgód zamieszczonych w dzienniku.
Żeby uzupełnić brakujące zgody należy wpisać ponownie uczestnika zajęć, który nie ma jej wgranej i wgrać zgodę rodziców/opiekunów prawnych.
Jednocześnie przypominamy, że termin przysyłania rozliczeń za czerwiec upływa 5.07.2018 r.

 

<< 1 2 3 4 5 >>

Reklama Powerman

A A A