Logo SZS Dolny Śląsk Szkolny Związek Sportowy Dolny Śląsk

Skocz do: Treści, Menu, Wyszukiwarki

WF z AWF - czas start!

Dodano 2021-04-08 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

WF z AWF Informujemy, że na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki pojawiły się pierwsze informacje dotyczące nowego programu "WF z AWF – czas start!".

Polegać on będzie na organizacji przez Akademie Wychowania Fizycznego specjalnych szkoleń dla nauczycieli, które realizowane będą jeszcze w tym roku szkolnym. Przeszkoleni na nich nauczyciele otrzymają możliwość aplikowania o dodatkowe zajęcia sportowe dla swojej szkoły. Zajęcia Sport Klubu mają rozpocząć się we wrześniu.
Uwaga!! w szkoleniach i realizacji zajęć sportowych mogą wziąć udział także nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.
oraz na stronie programu http://www.wfzawf.pl/

Raport z badań aktywności fizycznej donośląskich uczniów

Dodano 2021-03-20 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

Aktywność fizyczna dzieci

Szanowni Państwo
Jak pewnie część z Was pamięta na przełomie listopada i grudnia 2020 roku Szkolny Związek Sportowy wspólnie z Fundacją V4Sport przeprowadził na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego badania aktywności fizycznej dzieci na Dolnym Śląsku.


To ankietowe badanie obejmowało dzieci ze szkół podstawowych naszego województwa i ich rodziców. Badaliśmy wiele przejawów aktywności fizycznej w okresie pandemii COVID-19 i ich zmiany w odniesieniu do okresu sprzed pandemii. Cieszy nas, że ponad 12.000 respondentów odpowiedziało na naszą ankietę. Do opracowania raportu mogliśmy użyć wyników uzyskanych z prawie 8.000 kompletnych ankiet.


Szczegółowe wyniki znajdziecie w załączonym
tutaj Raporcie. To bardzo ciekawe opracowanie, którego wyniki nie są jednak zbyt optymistyczne. Pewnie każdy z Was znajdzie ważne dla siebie dane. Innych będą poszukiwali rodzice, innych dyrektorzy szkół, czy np. samorządowcy, a innych nauczyciele wychowania fizycznego. Jedna rzecz na pewno powinna rzucić się w oczy wszystkim; wielokrotnie większa ilość czasu poświęcana przez dzieci na działania sedentarne w porównaniu z czasem poświęconym na aktywność fizyczną.


Na pewno potrzebne są szybkie działania nas dorosłych; przedstawicieli władz państwowych, samorządowych i sportowych, nauczycieli, rodziców, sponsorów. Wnioski i rekomendacje z Raportu na pewno mogą pomóc w ukierunkowaniu tych działań, ale najważniejsze jest żebyśmy wszyscy; dorośli i dzieci zrozumieli, że zmiana w podejściu do aktywności fizycznej nas wszystkich
 jest konieczna już.


Dziękujemy panu dr Pawłowi Zemburze i zespołowi Fundacji V4Sport za pomoc w przeprowadzeniu badań i opracowanie raportu.
Dziękujemy także wszystkim, którzy wypełnili naszą ankietę i tym, którzy do jej wypełnienia namawiali i w ten sposób przyczynili się do powstania Raportu.


Kolejnym krokiem w zbadaniu, w jakim miejscu jesteśmy jeżeli chodzi o aktywność i sprawność fizyczną młodych Dolnoślązaków, jest Dolnośląski Eurofit, czyli badanie sprawności dolnośląskich uczniów. Test rozpoczął się już wśród uczniów klas I-III niektórych szkół; mamy nadzieję, że będziemy mogli go kontynuować po powrocie dzieci do szkół, także dla starszych roczników.

Liczymy, że wyniki obydwu badań zdopingują władze wszystkich szczebli i nas samych do starań o poprawę obecnego stanu

 

Ważne spotkanie przed rozpoczęciem Dolnośląskiego Eurofitu

Dodano 2021-03-07 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

Chcąc jak najbardziej ułatwić Wam przygotowania do przeprowadzenia wśród dolnośląskich uczniów prób testu sprawnościowego DOLNOŚLĄSKI EUROFIT, a także po to żeby przekonać, tych nieprzekonanych, do tej inicjatywy organizujemy kolejne webinarium z cyklu "Trochę wiedzy nie zaszkodzi".
Spotkamy się już w najbliższy czwartek 11 marca o godzinie 17,00 z profesorem AWF Wrocław Jarosławem Fugielem. Tytuł webinarium " Czy EUROFIT jest dobrym testem do oceny sprawności fizycznej dzieci i młodzieży?" Link do spotkania https://awf-wroc-pl.zoom.us/j/98715132150... a hasło: GDAK8K
Namawiamy do udziału; na pewno sporo dowiecie się na temat testowania w ogóle, przydatności Eurofitu, oraz potrzebie przeprowadzenia testu właśnie teraz, po prawie roku nieodbywania normalnych zajęć wychowania fizycznego. Będzie można na pewno zadać profesorowi pytania; mam nadzieję, że swoje opinie przekażą także koledzy z Jeleniej Góry, którzy już rozpoczęli testy w klasach I-III.
Trochę wiedzy nie zaszkodzi więc zapraszamy na, jak zwykle bezpłatne, webinarium

Rozpoczynamy test sprawności fizycznej DOLNOŚLĄSKI EUROFIT

Dodano 2021-03-05 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół Dolnego Śląska

 

Informujemy, że do wszystkich szkół Dolnego Śląska został dzisiaj wysłany  list władz samorządowych, oświatowych i sportowych rozpoczynający w naszym województwie powszechny test sprawności fizycznej naszej młodzieży – tutaj treść

 

Trwająca już rok epidemia i brak zorganizowanego ruchu dla większości dzieci i młodzieży przyczyniła się najprawdopodobniej do znacznego spadku ich sprawności. Chcąc rozpocząć nowe programy, które miałyby zapobiec skutkom tej sytuacji musimy poznać skalę zjawiska.

 

Proponujmy przeprowadzenie powszechnego testu sprawności pod nazwą DOLNOŚLĄSKI EUROFIT. Bardzo prosimy o jego przeprowadzenie w szkołach, na razie z dziećmi klas I-III, które uczą się już stacjonarnie, a po powrocie starszych roczników do szkół także dla nich.

 

Wszystkie informacje dotyczące testu zamieściliśmy na specjalnej stronie internetowej www.dolnoslaskieurofit.pl . Znajdziecie tam wszystkie niezbędne materiały i filmy szkoleniowe.

 

Prosimy Was, zwłaszcza dyrektorów szkół, nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej, o powszechne przeprowadzenie testu.

Postaramy się w niedługim czasie udoskonalić naszą stronę, tak by z wynikami  stanu sprawności fizycznej dzieci i młodzieży mogli zapoznać się tak dyrektorzy szkół i nauczyciele, jak i rodzice.

PRZETESTUJMY SIĘ! WARTO !

 

Nowe informacje w sprawie programu SKS

Dodano 2021-02-12 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

 


W związku z otrzymaniem informacji z Instytutu Sportu - Koordynatora Krajowego programu Szkolny Klub Sportowy dotyczącej możliwości rozpoczęcia od 15.02.2021 zajęć SKS informujemy, że 
od 15 lutego będą mogły się odbywać zajęcia SKS pod warunkiem:
uzyskania zgody dyrektora szkoły na rozpoczęcie zajęć
- realizacji zajęć w terenie otwartym, na kortach tenisowych oraz basenach z zachowaniem wymienionych w załączonym piśmie warunków

Informujemy jednocześnie, że Instytut Sportu przewiduje, że 15-17.02.2021 zostanie uruchomiony Dziennik Elektroniczny. Adres: Szkolny Klub Sportowy
Wszyscy nauczyciele mają obowiązek:
a. zalogować się na swoje zeszłoroczne konta lub w przypadku nowych nauczycieli zarejestrować nowe konto
b. odnaleźć w systemie lub dodać swoją placówkę
c. utworzyć grupę (lub grupy) ćwiczebne określając im wszelkie wymagane przez dziennik parametry
UWAGA! Bardzo prosimy nazwę grupy ustawić w zależności od przynależności powiatu do zespołu Dolnośląskiej Federacji Sportu lub Szkolnego Związku Sportowego na zasadzie „DFS – nazwa grupy” lub „SZS – nazwa grupy”.
d. dodać do każdej grupy minimalnie 15 uczestników. Uwaga, w momencie dodawania uczestnika wymagane jest posiadanie zgody na uczestnictwo  oraz załączenie jej skanu do dziennika. Informujemy, że zgody już dołączone do danego uczestnika w 2020 roku są nadal aktualne, więc taką osobę, jeżeli nadal będzie uczestniczyła w zajęciach wystarczy przywrócić z archiwum.

PROSIMY RÓWNIEŻ O PRZESŁANIE UMÓW OD OSÓB, KTÓRE JESZCZE TEGO NIE ZROBIŁY.
Liczymy, że wkrótce kolejne obostrzenia zostaną zdjęte i zajęcia będą mogły ruszyć w pełni.

 

Program SKS 2021 w województwie dolnośląskim

Dodano 2021-02-05 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

Zakończyły się prace przygotowawcze przed startem programu Szkolny Klub Sportowy 2021.  W bieżącym roku dzięki dofinansowaniu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest  Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu będzie działało w naszym województwie 907 grup - tutaj wykaz zakwalifikowanych. Każda z nich będzie mogła zrealizować 56 godzin zajęć, a wynagrodzenia nauczyciela w 2021 roku wzrosło do 60 zł za godzinę zajęć.

Dolnośląska Federacja Sportu - operator programu na Dolnym Śląsku i współpracujący Szkolny Związek Sportowy dokonali wyboru tych grup spośród ponad 1100 zgłoszonych do programu. Podstawowym kryterium było uruchomienie przynajmniej 1 grupy w każdej ze zgłoszonych szkół. Po spełnieniu tego kryterium braliśmy pod uwagę ilość uczniów w szkole przydzielając drugą, a w nielicznych przypadkach trzecią grupę.

Zajęcia SKS nie mogą się jeszcze rozpoczynać w związku z obostrzeniami epidemicznymi, ale do nauczycieli i szkół, które będą realizować program zostały wysłane niezbędne dokumenty umożliwiające start zajęć w momencie zniesienia obostrzeń. Wysłaliśmy m.in.: list do nauczycieli-realizatorów, umowy dla realizatorów, warunki realizacji programu w 2021 roku i druk zgody rodziców. Informacja o możliwości rozpoczęcia zajęć zostanie podana zainteresowanym natychmiast po decyzji rządu.

Prosimy szkoły, które chcą zmienić nauczyciela realizatora o jak najszybszy kontakt z nami i poinformowanie o zmianie. Natomiast nauczycieli-realizatorów prosimy o odesłanie umów do 18.02. i  ew. o zbieranie zgód od nowych uczestników zajęć. Przypominamy, że ubiegłoroczni uczestnicy zajęć, jeżeli będą także członkami grupy w 2021 roku, będą mogli być do niej przypisani i zgoda rodziców wyrażona w ub. roku obowiązuje nadal.

Zapraszamy do śledzenia kanału Dolnośląskiego SZS na YouTube

Dodano 2021-01-24 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

Chcielibyśmy żebyście zaczęli się przyzwyczajać do kanału Szkolnego Związku Sportowego "Dolny Śląsk" na YouTubie. Zamieściliśmy tam już kilka filmów z ostatnimi webinariami z cyklu "Trochę wiedzy nie zaszkodzi" oraz, w związku z zimą, dwa historyczne filmy z naszych zawodów narciarskich, które odbyły się kilka lat temu na stoku w Dzikowcu i w Lądku Zdroju.
Ale chcemy Was zaprosić do śledzenia tego kanału już od najbliższych dni. Tam zamieszczać będziemy filmy ze znanego już Wam cyklu "Mistrzowski WF" , w ramach którego swoje propozycje ćwiczeń do wykonania w domu i nie tylko proponują znani sportowcy.
I oczywiście na naszym kanale znajdą się też wszystkie filmy z nowego cyklu "Klasa Sprawnych Dolnoślązaczków", gdzie zamieszczać będziemy materiały przeznaczone dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego dotyczące wychowania fizycznego dzieci z klas I-III.

UWAGA!! Zaczynamy nowy projekt

Dodano 2021-01-24 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

Szanowni Państwo Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowania fizycznego i wszyscy Ci, którym sprawy sprawności fizycznej najmłodszych leżą na sercu.Obiecywaliśmy Wam jakiś czas temu pomoc i czas wypełnić tą obietnicę.

Wspólnie z wykładowcami Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu przygotowujemy dla Was cykl filmów z zestawami ćwiczeń dla dzieci w wieku młodszoszkolnym, które dostosowane będą do aktualnej sytuacji, czyli rozpoczęcia zajęć wychowania fizycznego po kilkumiesięcznej przerwie w realizacji bezpośrednich zajęć wychowania fizycznego.

Nowy cykl filmów i spotkań nazwaliśmy "Klasa Sprawnych Dolnoślązaczków", ale mamy nadzieję, że skorzystają z niego nie tylko szkoły i klasy, które są w programie Sprawny Dolnoślązaczek, ale wszyscy nauczyciele i rodzice, którym sprawność fizyczna dzieci leży na sercu.

Żeby trochę usystematyzować wiedzę na ten temat zapraszamy najpierw w najbliższą środę 27.01. o godzinie 18,00 na bezpłatne webinarium, które poprowadzi dr Paweł Posłuszny z wrocławskiego AWF. Tytuł webinarium brzmi poważnie "Biomedyczne podstawy treningu zdrowotnego, jako narzędzia zwiększającego sprawność fizyczną dzieci", ale z tego co wiemy podczas spotkania sporo miejsca zajmą tematy "od czego powinniśmy zacząć pracę z dziećmi po tak długiej przerwie w zorganizowanych zajęciach sprawnościowych dla wielu z nich".Link do spotkania https://awf-wroc-pl.zoom.us/j/95920371863...

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Mamy nadzieję, że nasza akcja wpisze się doskonale w nowopowstający program Województwa Dolnośląskiego p.t. SPORT LUBIĘ TO. Mamy nadzieję, że Ci którym to hasło nie jest obce będą korzystali także z naszej propozycji zwiększenia swojej i dzieci aktywności. A Ci, którzy może jeszczenie do końca utożsamiają się z hasłem nowego programu zostaną zachęceni naszymi propozycjami

Propozycja dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Dodano 2021-01-17 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

Szanowni Państwo Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego

Wracacie od poniedziałku do szkół razem z Waszymi uczniami. Wiemy, że ten powrót budzi trochę obaw, ale mamy nadzieję, że uda się, przy zachowaniu odpowiednich norm, bezpiecznie przeprowadzać lekcje.

Mamy też nadzieję, że nie zapomnicie, już od początku zajęć, o lekcjach wychowania fizycznego. Ruch, szczególnie po tak długiej przerwie, jest niezwykle ważny dla dzieci. Nie tylko w ich rozwoju fizycznym, ale także psychicznym.

Chcemy Wam pomóc zaprogramować najbliższe zajęcia dlatego proponujemy w najbliższym czasie wykłady online, w których chcemy zawrzeć najważniejsze zasady organizacji zajęć, po tak długiej przerwie. Zaprosimy naszych wypróbowanych wykładowców - pracowników Akademii Wychowania Fizycznego do ich wygłoszenia.

Chcemy Wam także zaproponować cykl nagranych zajęć, które moglibyście wykorzystać w swojej szkole. Będą to przede wszystkim zajęcia z ćwiczeniami możliwymi do przeprowadzenia w klasie, biorące pod uwagę ostatnie zachowania dzieci, np. spędzanie większości czasu przy komputerze i pokazujące możliwości przeciwdziałania niepożądanym skutkom takiego trybu życia. Tu także skorzystamy z doświadczenia wykładowców AWF Wrocław będących jednocześnie praktykami zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Szczegóły na początku następnego tygodnia, ale już teraz mamy prośbę o pomoc w zaplanowaniu naszych działań: Prosimy o informację o której godzinie mielibyście najwięcej czasu na udział w wykładzie online?Jakie tematy byłyby dla Was najbardziej pożądane w filmach z zestawami ćwiczeń?

Spróbujemy dostosować naszą ofertę do Waszych potrzeb. Czekamy na Wasze głosy na szs@sport.wroclaw.pl

Patronat PKOL nad Konkursem Wiedzy o Igrzyskach Olimpijskich

Dodano 2021-01-12 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

Dostaliśmy bardzo przyjemną wiadomość od Pana Adama Krzesińskiego - Sekretarza Generalnego PKOL.

Nasz Dolnośląski Konkurs Wiedzy o Igrzyskach Olimpijskich uzyskał Honorowy Patronat Polskiego Komitetu Olimpijskiego. List Pana Sekretarza z decyzją i życzeniami dla przyszłych uczestników, a także tych, którzy bawią się z nami podczas Rozgrzewki przed Konkursem znajdziecie tutaj.

To wielkie wyróżnienie, ale jednocześnie zobowiązanie dla nas wszystkich: Organizatorów i Uczestników. Życzymy już teraz powodzenia i czekamy na możliwość startu Konkursu po powrocie młodzieży do szkół.

Na razie zapraszamy i dzieci i dorosłych do udziału w Rozgrzewce. Przypominamy; codziennie o 18,00 na stronie www.facebook.com/dolnoslaski.szs pytanie dla młodzieży, a o godzinie 19,00 na stronie www.facebook.com/groups/aktywniwdomu pytanie dla dorosłych.

Tutaj oficjalny od dziś baner Konkursu opracowany przez pana Piotra Kurzycę, już z historcznym logotypem PKOL.

<< 1 2 3 4 5 >>

Reklama Powerman

A A A