Logo SZS Dolny Śląsk Szkolny Związek Sportowy Dolny Śląsk

Skocz do: Treści, Menu, Wyszukiwarki

Dodatkowe zapisy do programu SKS

Dodano 2020-09-11 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

 

Dolnośląska Federacja Sportu – operator Wojewódzki programu Szkolny Klub Sportowy wraz ze Szkolnym Związkiem Sportowym ogłasza dodatkowy nabór grup do programu od kilku lat umożliwiającego realizacją pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.

Szczególnie w tym czasie, gdy utrudniona jest w wielu przypadkach możliwość zorganizowanej aktywności młodych Dolnoślązaków, proponowana  forma zajęć odbywających się w szkołach, pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego i w grupie uczniów tej placówki, powinna znaleźć uznanie   i wśród uczestników i ich rodziców.
Nowe grupy mogą zostać utworzone w szkołach, które dotychczas nie realizowały programu oraz w tych szkołach, które nie wyczerpały limitu grup, który wynosi:
- 2 grupy w szkołach do 300 uczniów
- 3 grupy w szkołach powyżej 300 uczniów
Tutaj informacja o warunkach realizacji programu SKS. Dla szkół, które zgłoszą chęć utworzenia nowych najistotniejsze jest:
- termin realizacji zadania 1 września do 30 listopada 2020
- każda grupa w w/w okresie może odbyć 28 zajęć trwających po 60 minut z częstotliwością 2-3 zajęcia tygodniowo
- grupy składające się z min. 15 uczniów
- zajęcia muszą być realizowane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

 

 Zainteresowane szkoły prosimy o przesłanie jak najszybciej, na adres programy@dips.pl  skanu zgłoszenia oraz wypełnionego pliku Excel załączonego do tej wiadomości.

Z w/w nauczycielami zostanie zawarta umowa zlecenia określająca zakres obowiązków i wynagrodzenie za przepracowane zajęcia, które wynosi 40 zł brutto za jedną godzinę.

 

 

Reklama Powerman

A A A