Logo SZS Dolny Śląsk Szkolny Związek Sportowy Dolny Śląsk

Skocz do: Treści, Menu, Wyszukiwarki

Wiadomości dla nauczycieli realizujących program Szkolny Klub Sportowy

Dodano 2018-08-27 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

Dolnośląska Federacja Sportu i Szkolny Związek Sportowy Dolny Śląsk – Operatorzy programu Szkolny Klub Sportowy w województwie dolnośląskim, w związku z kontynuacją programu w miesiącach wrzesień – listopad 2018 roku zawiadamia, że od dnia 3.09. – 30.11.2018 roku możliwa jest kontynuacja programu.  Przesłaliśmy do nauczycieli, którzy do września realizowali program  tabelę w zawierającą ilość wypracowanych godzin w programie SKS w miesiącach luty-czerwiec 2018 r. Przesyłaliśmy ją gdyż:
1. Chcielibyśmy żebyście sprawdzili, czy nasze wpisy ilości godzin przepracowanych przez Was w poprzednich miesiącach zgadzają się z Waszymi zestawieniami i zapisami w elektronicznym dzienniku SKS. Jeżeli zauważycie jakieś rozbieżności prosimy o kontakt mailowy w tej sprawie z zaznaczeniem jakiego miesiąca dotyczą rozbieżności

2. Przede wszystkim ta tabela ma Wam pokazać na jakim etapie realizacji programu jesteście. Przypominamy, że zgodnie z umową każdy z Was zobowiązał się do przeprowadzenia w okresie: od początku trwania umowy do 30.11.2018 roku 70 godzin zajęć z każdą z grup.
Spora część z Was nie będzie miała z tym kłopotów, ale są, niestety, osoby, które do wakacji wypracowały na tyle mało godzin, że wypracowanie ich w pełnym zakresie stoi pod dużym znakiem zapytania. Prosimy te osoby o zintensyfikowanie działań, tak by prowadzić w w miesiącach wrzesień-listopad zajęcia 2-3 razy w tygodniu i spróbować wypracować zadeklarowane godziny bądź zminimalizować stratę. Prosimy w przypadku niemożliwości realizacji 70 godzin zajęć do końca listopada o przesłanie nam jak najszybciej informacji o prognozowanej przez Was ilości godzin, którą uda się Wam wypracować.
3. W tabeli na czerwono zaznaczone są osoby, którym w grupie brak odpowiedniej ilości uczestników zajęć (przypominamy min. 15 osób) spowodowany niezałączeniem zgód opiekunów na uczestnictwo w zajęciach. Prosimy o jak najszybsze uzupełnienie braków, gdyż nie pozwala nam to wypłacić Wam wynagrodzeń za czerwiec jak również uniemożliwia wygenerowanie przyszłych rozliczeń.

4. W tabeli na żółto zaznaczone są osoby, które pomimo odpowiedniej liczebności grupy (i zgód) nie przysłały do nas rozliczeń za czerwiec. Bardzo prosimy o ich przesłanie do 7.09.2018 r. Ich brak bardzo utrudnia nam zaksięgowanie Waszych wynagrodzeń.

 

 

Rozpoczął działanie System Rejestracji Szkół

Dodano 2018-08-23 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

Informujemy, że po przebudowie rozpoczął już działanie System Rejestracji Szkół - platforma zgłoszeniowa dla szkół do zawodów wszystkich szczebli organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy. Zmiany w systemie, w porównaniu z ubiegłym rokiem , są niewielkie, ale przypominamy, że:
1. Każda szkoła chcąca wziąć udział w jakichkolwiek zawodach organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy na wszystkich szczeblach musi zarejestrować się w Systemie www.srs.szs.pl do dnia 30.09.2018 r. Oprócz samej rejestracji szkoły należy określić wstępnie dyscypliny w których szkoła zamierza wziąć udział w roku szkolnym 2018/2019.
2. Przypominamy, że szkoły, które chcą zgłosić się do więcej niż jednej kategorii rozgrywek ( Igrzyska Dzieci dla klas VI i młodszych, Igrzyska Młodzieży Szkolnej dla klas VII i VIII SP i klas III gimnazjów oraz Licealiady Młodzieży) muszą to zrobić z innych adresów mailowych dla każdej z kategorii
3. Przypominamy także, że zgłoszenie wstępne nie jest zgłoszeniem właściwym do konkretnych zawodów. Żeby zapisać reprezentację szkoły do konkretnych zawodów ( dyscyplina i konkretny etap zawodów) należy wpisać dane reprezentantów szkoły. UWAGA!!! w związku z RODO nauczyciel wprowadzające dane ucznia oświadcza, że posiada zgodę jego rodziców na przetwarzanie danych i wizerunku na potrzeby współzawodnictwa sportowego szkół ( imię, nazwisko, rocznik, szkoła i ew. przynależność klubowa)
4. Ponieważ w ub. roku było trochę kłopotów z określeniem właściwego etapu rozgrywek, do którego zapisuje się szkoła, przypominamy, że:
- wojewódzkie - to zapisy do Finału Dolnośląskiego
- 1/2 wojewódzkie - to zapisy do finału strefy: jeleniogórskiej, legnickiej, wałbrzyskiej bądź wrocławskiej. Uwaga prosimy o właściwe zapisy; we właściwym miejscu znajdują się nazwy powiatów z których szkoły mają prawo do startu w tych zawodach
- 1/4 wojewódzkie - to zawody w podstrefach
- powiatowe - to zawody szczebla powiatowego
- gminne - to zawody szczebla gminnego

W ciągu najbliższych 2 tygodni Koordynatorzy Strefowi, Powiatowi i Gminni powinni wprowadzić do Systemu Kalendarze Imprez SZS, przynajmniej na najbliższy okres i będziecie mogli zapisywać się na konkretne zawody. Informujemy jeszcze raz, że zawodnik niewpisany poprzez SRS do konkretnych zawodów nie może brać udziału w zawodach. Jeżeli jednak organizator dopuści takiego zawodnika do udziału to nie będzie on ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków polisą SZS

 

Kalendarz Imprez SZS Dolny Śląsk na rok 2018/2019

Dodano 2018-08-03 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

Co prawda jeszcze miesiąc do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, ale już teraz przygotowaliśmy naszą ofertę dla Was: szkół, nauczycieli, a przede wszystkim uczniów. Ofertę zawodów i imprez, które wejdą w skład Kalendarza Imprez SZS Dolny Śląsk w roku szkolnym 2018/2019. Może właśnie w czasie wakacji będziecie mieli trochę więcej czasu na zapoznanie się z jej szczegółami, tak by od września wziąć udział w dolnośląskim systemie imprez międzyszkolnych. Jest trochę nowości w Kalendarzu, wynikających przede wszystkim z konieczności dostosowania naszych regulaminów do tych obowiązujących w całym kraju. Ubyła jedna impreza - Puchar Humberta, ale też dwie przybyły - Rugby TAG w Igrzyskach Dzieci i Unihokej w Licealiadzie. Większy nacisk chcemy położyć też na system rejestracji szkół i uczniów do zawodów - SRS. Niestety, z powodów ekonomicznych, będzie trochę mniej zawodów lekkoatletycznych; musieliśmy zrezygnować z imprez rozgrywanych w strefach. Ale wydaje się, że z naszej oferty będzie mógł skorzystać każdy dolnośląski uczeń; do czego już teraz namawiamy. Przekazujemy Wam tutaj wersję elektroniczną Kalendarza, którą w ciekawy sposób zakomponował pan Piotr Kurzyca. Informujemy jednocześnie, że Kalendarz jest już w druku, a szkoły otrzymają "papierową" wersję, za pośrednictwem Koordynatorów Powiatowych, na początku września. Miłej lektury podczas mamy nadzieję wspaniałych wakacji

Wakacyjni Mistrzowie Igrzysk

Dodano 2018-07-03 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

Już w czasie wakacji, w dniach 25-27.06.2018 r.. odbył się Ogólnopolski Finał Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Siatkówce Chłopców. I był to kolejny Finał zakończony zwycięstwem Dolnoślązaków !!!! Mistrzem Polski Szkół została reprezentacja Szkoły Podstawowej Nr 97 we Wrocławiu, która w meczu finałowym pokonała gospodarzy imprezy Szkołę Podstawową Nr 3 w Kobyłce. Wielkie brawa dla drużyny i jej trenera Tomasza Barańskiego

Zmiany w kalendarzu Imprez na 2018/2019

Dodano 2018-06-26 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

Na swoim posiedzeniu w dniu 20.06.2018 roku Zarząd Szkolnego Związku Sportowego „Dolny Śląsk” we Wrocławiu wspólnie z Koordynatorami Powiatowymi SZS naszego województwa podjął decyzję o zmianach w organizacji Współzawodnictwa Sportowego Szkół w województwie dolnośląskim w roku szkolnym 2018/2019. Konieczne zmiany zostały podyktowane możliwościami finansowymi stowarzyszenia. Najważniejsze z nich to:

1. Rezygnacja z rozgrywania Finałów Dolnośląskich następujących zawodów:
* Lekkoatletyczny Puchar Jean Humberta w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej
* Minisiatkówka trójki – zawody kończą się na etapie strefy
2. Rezygnacja z rozgrywania zawodów strefowych w:
* Czwórbój Lekkoatletyczny
* Lekkoatletyczne Igrzyska Dzieci
* Indywidualna LA w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej
* Szachy we wszystkich kategoriach rozgrywek
W zawodach tych, po rozegraniu Finałów Powiatowych odbędą się bezpośrednio Finały Dolnośląskie
3. Obowiązujące roczniki w rozgrywkach 2018/2019:

* Dolnośląskie Igrzyska Dzieci – rocznik 2006 i młodsi

* Dolnośląskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej – rocznik 2003-2005 , uczniowie klas VII i VIII SP oraz uczniowie klas III gimnazjów

* Dolnośląska Licealiada Młodzieży – rocznik 2002 i starsi
4. Informacje dotyczące Systemu Rejestracji Szkół w roku szkolnym 2018/2019
* obowiązkowe zgłoszenie szkoły do Systemu Rejestracji Szkół do 30.09.2018 r., będące także zgodą na przetwarzanie danych wprowadzonych podczas rejestracji na potrzeby organizacji imprez SZS na wszystkich szczeblach
* obowiązkowe zgłoszenie imienne do wszystkich imprez od szczebla gminnego do finału dolnośląskiego. Brak zgłoszenia spowoduje nieprzyjęcie zespołu do rozgrywek. Informujemy, że w przypadku przyjęcia zespołu, który nie jest zgłoszony przez system SRS do imprezy, uczestnicy tacy nie będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków polisą SZS
5. Nowe regulaminy dotyczące zawodów SZS
* dostosowując Kalendarz Dolnośląski do Kalendarza Ogólnopolskiego informujemy, że uległy zmianie niektóre z regulaminów imprez; w tym: Szkolna Liga LA w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady Młodzieży, pływanie we wszystkich kategoriach szkół. Szczegółowe zmiany znajdą się w Kalendarzu na 2018/2019

* zmienione zostały zasady rozgrywania strefy wrocławskiej w grach zespołowych. Bezpośrednio do finału strefy awansuje Mistrz Wrocławia. Mistrzowie Powiatów i II zespół z Mistrzostw Wrocławia rozegrają turnieje eliminacyjne; trzy z udziałem trzech zespołów. Zwycięzcy z tych eliminacji + Mistrz Wrocławia rozlosują pary półfinałowe, których zwycięzcy rozegrają mecz o I miejsce w strefie, a przegrani o III miejsce w strefie

 

Uwaga prowadzący zajęcia SKS

Dodano 2018-06-22 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

UWAGA!! PILNA INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA PROGRAMU SZKOLNY KLUB SPORTOWY.
Informujemy, że zgodnie z wcześniejszymi informacjami Instytut Sportu usunął z wykazu uczniów biorących udział w programie Szkolny Klub Sportowy tych, którzy nie mają zgód rodziców/opiekunów prawnych zamieszczonych w dzienniku elektronicznym.
Przypominamy, że zgodnie z umową, którą podpisywali prowadzący zajęcia, mieli on obowiązek posiadania takich zgód. Od kwietnia informowaliśmy, że takie zgody należy zamieścić w dzienniku elektronicznym. Niestety część z prowadzących tego nie zrobiła, bądź zrobiła w niepełny sposób, zamieszczając zgody mniej niż 15 osób (przypominamy, że jest to minimalny limit grupy).
W związku z tymi brakami informujemy, że do czasu uzupełnienia braków, wstrzymujemy wypłatę wynagrodzeń za czerwiec osobom, które nie dopełniły tego obowiązku, a brak wgranych zgód spowoduje rozwiązanie umowy z tymi nauczycielami.
Na adresy mailowe tych nauczycieli wysłaliśmy tabelę z umieszczoną liczbą zgód zamieszczonych w dzienniku.
Żeby uzupełnić brakujące zgody należy wpisać ponownie uczestnika zajęć, który nie ma jej wgranej i wgrać zgodę rodziców/opiekunów prawnych.
Jednocześnie przypominamy, że termin przysyłania rozliczeń za czerwiec upływa 5.07.2018 r.

 

Niesamowity finisz naszych zespołów w Finałach Ogólnopolskich

Dodano 2018-06-20 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

Już pisaliśmy o niektórych startach naszych zespołów szkolnych na imprezach ogólnopolskich w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady Młodzieży. Były sukcesy, potem przyszło kilka imprez "chudych", ale końcówka roku szkolnego jest imponująca. Między innymi Dolny Śląsk potwierdził prymat w Polsce w tenisie stołowym dziewcząt. Najpierw Mistrzostwo Polski najmłodszych dziewcząt z Trzebieszowic, potem złoto SP 6 z Brzegu Dolnego, a na koniec również złoto dziewcząt SMS Junior Wrocław. Po raz kolejny złoty medal zdobyły siatkarki z LO II Wrocław. Złoto również dla koszykarek z SP 5 Zgorzelec. Super wynik osiągnęli chłopcy z SP 2 Twardogóra zdobywając srebrny medal na Finale Szkolnej Ligi LA w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej. W Igrzyskach Młodzieży Szkolnej i dziewczęta i chłopcy z GM 2 Legnica także zdobyli srebrne medale. Bardzo dobrze spisali się nasi siatkarze plażowi z brązowym medalem dziewcząt z LO Strzelin. To jeszcze nie koniec bo będziemy czekali na wynik siatkarzy z GM 5 Wrocław. BRAWO wszystkie zespoły biorące udział w zawodach ogólnopolskich; dziękujemy za zaangażowanie i wysiłek organizacyjny przy wyjazdach na imprezy. Dziękujemy także Samorządom i innym instytucjom, które pomogły w sfinansowaniu kosztów tych imprez; jak widać warto było.
Wyniki wszystkich rozegranych Finałów Ogólnopolskich znajdziecie na stronie http://szs.proit24.pl/kalendarz-imprez/84-zawody-i-imprezy-w-2018-roku.html?layout=default

91. drużyn na Finale Ogólnopolskim Siatkówki Plażowej

Dodano 2018-06-16 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

W poniedziałek w Strzelinie odbędzie się wielkie święto szkolnej siatkówki plażowej. Do Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Ogólnopolskiej Licealiady Młodzieży zgłosiła się rekordowa ilość drużyn - 91 z całej prawie Polski. Impreza, którą wymyślił pasjonat siatkówki pan Zdzisław Maceluch, miała być w założeniu średniej wielkości imprezą z udziałem reprezentacji 6-8 województw. Teraz będziemy mogli zobaczyć medalistów z kilkunastu województw, a na boiskach SP 3 w Strzelinie zapowiadają się nie lada emocje. Serdecznie zapraszamy na to siatkarskie święto. Tutaj możecie zobaczyć film zapowiadający Finał https://we.tl/v15KIMIlXo , a transmisję online z losowania, które odbędzie się w niedzielę wieczorem możecie śledzić na stronie https://www.facebook.com/UKS.TYGRYSY/


Finały Ogólnopolskie Mistrzostw Szkół

Dodano 2018-04-23 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

Informujemy, że na stronie Zarządu Głównego SZS http://szs.proit24.pl/kalendarz-imprez/84-zawody-i-imprezy-w-2018-roku/745-kalendarz-zawodow-finaow-ogolnopolskich-dla-szko-podstawowych-gimnazjow-i-szko-ponadgimnazjalnych-organizowanych-i-wspoorganizowanych-przez-szs-w-2018-.html na bieżąco uaktualniane są komunikaty organizacyjne ogólnopolskich imprez sportowych dla szkół. Zainteresowane szkoły, które zdobyły tytuły Mistrzów Dolnego Śląska i tym samym zdobyły prawo do startu w zawodach ogólnopolskich, znajdą tam niezbędne informacje na temat np: Ogólnopolskich Mistrzostw w Sztafetowych Biegach Przełajowych, Tenisie Stołowym, Szachach, Koszykówce, Piłce Ręcznej, Siatkówce i innych dyscyplinach. Prosimy o śledzenie strony i zapisy do imprez przez System Rejestracji Szkół. Prosimy także szkoły, które zdobyły tytuły Mistrzów Dolnego Śląska, a nie mogą pojechać na turnieje ogólnopolskie, o kontakt z SZS "Dolny Śląsk"; spróbujemy namówić na start w tych zawodach szkoły, które zajęły II miejsca w finałach dolnośląskich

Zapraszamy na XIII Forum Oświatowe

Dodano 2018-04-04 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

  Początek kwietnia to tradycyjny czas na organizację kolejnej już edycji Dolnośląskiego Forum Oświatowego. Trzynasta edycja spotkania nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego organizowana jak co roku przez Wyższą Szkołę Edukacja w Sporcie, II Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu i Szkolny Związek Sportowy "Dolny Śląsk" odbędzie się w sobotę 14 kwietnia 2018 roku. W obiektach Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 10, II LO we Wrocławiu i MCS Wrocław przygotowaliśmy dla Was, mamy nadzieję, ciekawe wykłady i warsztaty z tematem wiodącym " Nowoczesne technologie w wychowani fizycznym".  Tutaj znajdziecie program Forum z odnośnikiem umożliwiającym zgłoszenie swojego udziału.
Oczywiście wszystkich uczestników zachęcamy do udziału bezpośredniego w warsztatach praktycznych. Mamy nadzieję, że będą one, jak zwykle, "solą" Forum.
Do zobaczenia we Wrocławiu.

<< 3 4 5 6 7 >>

Reklama Powerman

A A A