Logo SZS Dolny Śląsk Szkolny Związek Sportowy Dolny Śląsk

Skocz do: Treści, Menu, Wyszukiwarki

Rozpoczynamy zajęcia programu SKS 2000

Dodano 2020-01-16 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

Informujemy, że Ministerstwo Sportu ogłosiło dzisiaj wyniki konkursu na realizację Programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2020. W wyniku tego bardzo pomyślnego rozstrzygnięcia możemy rozpocząć zajęcia w ponad 1300 grupach zgłoszonych do programu w województwie dolnośląskim, których prowadzący wysłali druki umów-zleceń. Zajęcia mogą się rozpocząć od 16.01.2020 roku

Otrzymaliśmy także od Instytutu Sportu - Operatora Ogólnopolskiego Programu SKS specjalną wersję filmu SKS – Dobry Wybór z zaproszeniem do udziału w zajęciach w 2020 r. à https://www.facebook.com/szkolnyklubsportowy/posts/977085662763752 

Do jutra na stronie www.szkolnyklubsportowy.pl w zakładce do pobrania pojawią się uaktualnione (zmienia się tylko nazwa Ministerstwa) oświadczenia opiekunów prawnych i dorosłych uczestników programu. Przypominam, że aktualność zachowują oświadczenia zebrane od uczestników w roku 2019 r. W 2020 r. zgody muszą być podpisane przez opiekunów/uczestników, którzy nie uczestniczyli w Programie w 2019 r.

UWAGA !! nie otrzymaliśmy jeszcze wszystkich umów-zleceń od prowadzących zajęcia. Prosimy osoby, które jeszcze tego nie zrobiły o ich wysłanie jeszcze dzisiaj. Do osób, które nie zrobią tego do dnia jutrzejszego trafią jutro specjalne maile przypominające.

Witamy w programie i życzymy powodzenia


Wkrótce rozpoczęcie zajęć w programie SKS 2020

Dodano 2020-01-08 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

Mamy nadzieję, że 16.01.2020 roku zostanie rozstrzygnięty konkurs Ministerstwa Sportu na realizację programu Szkolny Klub Sportowy w 2020 roku.
Ten niezwykle potrzebny program będzie realizowany w naszym województwie od stycznia do końca listopada 2020 roku, mamy nadzieję z udziałem przeszło 1300 grup w szkołach wszystkich typów naszego województwa.

Ponieważ chcielibyśmy żeby program rozpoczął się jak najwcześniej Dolnośląska Federacja Sportu - operator wojewódzki programu oraz współpracujący Szkolny Związek Sportowy Dolny Śląsk wysłali do szkół i nauczycieli, którzy zgłosili się do realizacji programu pierwsze informacje oraz niezbędne do rozpoczęcia zajęć dokumenty. Prosimy zgłoszonych nauczycieli o ich wypełnienie i odesłanie nam do 16.01. oraz o rozpoczęcie wstępnych działań, które umożliwią start programu; m.in. zbieranie zgód i zabezpieczenie terminów realizacji zajęć poszczególnych grup.

Natychmiast po otrzymaniu informacji, że możemy przyjąć do programu wszystkie grupy, które się do niego zgłosiły zawiadomimy zainteresowanych i będą oni mogli podjąć pracę.

W mailu, który został wysłany do nauczycieli, wysłaliśmy:
1. Wykaz grup, które zgłosiły się w odpowiednim terminie z podziałem na grupy obsługiwane przez DFS i grupy obsługiwane przez SZS
2. Warunki realizacji programu w 2020 roku
3. List do nauczycieli
4. Umowę zlecenie i załącznik do niej

Jednocześnie informujemy, że najprawdopodobniej będziemy dysponowali jeszcze niewielką pulą miejsc dla szkół, które dotychczas nie zgłosiły się do programu. Prosimy zainteresowanych o jak najszybsze przysłanie zgłoszeń. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie https://www.dolnoslaski.szs.pl/news/1791

Ostatni tydzień zgłoszeń do programu SKS 2020

Dodano 2019-11-28 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

Tylko do 6 grudnia szkoły moga zgłaszać się do programu Szkolny Klub Sportowy 2020. Przypominamy, że program ten finansowany przez Ministerstwo Sportu pozwala na opłacenie nauczycieli, którzy w szkołach wszystkich typów mogą prowadzić pozalekcyjne zajęcia sportowe. Każda szkoła może zgłosić do programu 2 grupy, a szkoły do których chodzi więcej niż 300 uczniów 3 grupy.

Pomimo ogłoszenia naboru już kilkanaście dni temu na razie zgłoszeń jest niewiele. Możemy przyjąć do programu ponad 1300 grup, a na dzisiaj (28.11.2019 na godzinę 18,00) mamy zgłoszonych tylko niewiele ponad 420 grup. Wykaz szkół, które zgłosiły się dotychczas zamieszczamy tutaj.

Wiemy, że pewnie część z Was czeka na ostatnią chwilę, ale prosimy o nieodkładanie Waszej decyzji do ostatniego dnia zgłoszeń (przypominamy, że ostateczny termin upływa 6 grudnia) i przesyłanie druków zgłoszeniowych jak najszybciej. Ułatwi to nam właściwe przygotowanie wniosku do Ministerstwa Sportu. Informacje na temat programu SKS 2020 i druki zgłoszeniowe znajdziecie na naszej stronie https://www.dolnoslaski.szs.pl/news/1791

 

Ważne informacje dla nauczycieli realizujących programu SKS

Dodano 2019-11-22 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

Dolnośląska Federacja Sportu i Szkolny Związek Sportowy -  operatorzy programu Szkolny Klub Sportowy zawiadamiają, że w związku z niezrealizowaniem niektórych zajęć (zwłaszcza w kwietniu) duża grupa nauczycieli nie ma szans wypracowania obowiązkowego limitu 70 godzin.

W związku z tym zdecydowaliśmy się na umożliwienie realizacji godzin w terminie 1-13.12.2019, które pozwoliłyby na przepracowanie założonego limitu.

Zainteresowanych nauczycieli prosimy o podpisanie aneksu do umowy i odesłanie go do nas skanem nie później niż do 27.11.2019 . Po tym terminie aneksy nie będą przyjmowane.

Po przepracowaniu godzin, których brakuje Wam do wypełnienia limitu prosimy o jak najszybsze odesłanie nam druku rozliczenia nie później niż do 17.12.2019 r.. Prosimy żeby rozliczenie przesłać najlepiej bezpośrednio po ostatnich zajęciach i informujemy, że rozliczenie, które dotrą do nas po 17.12.2019 nie będą naliczone i wypłacone.

Prosimy osoby, które wypracowały już limit 70 godzin, a nie przysłały jeszcze rozliczenia za listopad o wysyłanie druku rozliczenia już teraz, nie czekając na początek grudnia. Ułatwi to nam księgowanie Waszych rozliczeń.

Przypominamy jednocześnie, że termin zgłoszeń do nowej edycji programu Szkolny Klub Sportowy 2020 upływa 6.12.2019 roku. Założenia i druki zostały do Was wysłane wcześniej, znajdziecie je także na stronie https://www.dolnoslaski.szs.pl/news/1791

 

Uwaga!! Zmiana terminów Finałów Dolnośląskich

Dodano 2019-11-20 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

Informujemy, że zmieniają się terminy Finałów Dolnośląskich w niektórych dyscyplinach;

1. Ze względu na prośby nauczycieli, którzy chcieliby podczas obozów w ramach ferii zimowych przygotować młodzież du udziału w zawodach narciarstwa alpejskiego i snowboardu Finał Dolnośląski w tych dyscyplinach zostaje przeniesiony na okres po feriach. Zawody odbędą się w Lądku Zdroju w dniach 25-28.02.2020 roku. Termin zgłoszeń w systemie SRS nie zmienia się; zapisy kończą się 24.01.2020, tak byśmy mogli przed feriami przesłać Wam komunikat organizacyjny. Po tym terminie możliwe będą jedynie zmiany w składach ekip.

2. W związku z objęciem Finału Dolnośląskiego Koszykówki w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej patronatem przez firmę Energa S.A. zawody finałowe odbędą się w dniach 3-4 marca 2020 roku. Będą one miały ciąg dalszy, bo przewidywany jest Finał Ogólnopolski tych rozgrywek, który odbędzie się w Gdyni. Tym samym o kilka dni przesunie się termin Finału Dolnośląskiego koszykówki w ramach Igrzysk Dzieci. O nowym zawiadomimy zainteresowanych przynajmniej 7 dni przed terminem imprezy

Ruszył nabór wniosków do programu KLUB w 2020 roku

Dodano 2019-11-14 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

Już po raz piąty kluby sportowe mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu KLUB – innowacyjnego modelu bezpośredniego wsparcia małych i średnich klubów. Dofinansowanie może pozyskać podmiot działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia. W edycji 2020 Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło na ten cel kwotę w wysokości 40 mln zł.

Istotną zmianą w stosunku do poprzednich naborów jest sposób rekrutacji. Ocenie podlegać będą wnioski wraz z załącznikami złożone w elektronicznym systemie AMODIT. Termin składania wniosków potrwa do 15 marca 2020 roku, natomiast ich rozpatrzenie nastąpi nie później niż do 15 maja 2020 r.

Kwota dofinansowania wynosi:
10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych,

15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.

Więcej informacji znajduje się na stronie https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2694,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2020-roku-Programu-KLUB.html

Zapraszamy do składania wniosków.

Ruszyły zapisy szkół do programu Szkolny Klub Sportowy 2020

Dodano 2019-11-14 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

Dolnośląska Federacja Sportu i Szkolny Związek Sportowy - operatorzy programu Szkolny Klub Sportowy w województwie dolnośląskim zapraszają do składania zgłoszeń szkół, które chciałyby utworzyć u siebie grupy zajęć pozalekcyjnych w programie Szkolny Klub Sportowy w 2020 roku.

Tak jak w poprzednich latach będziemy mogli zabezpieczyć wynagrodzenia z funduszy przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki dla opiekunów ok. 1300 grup w naszym województwie.
Każda z grup będzie mogła zrealizować w okresie styczeń - listopad 2020 r. 70 godzin zajęć.

Tutaj znajdziecie niezbędne informacje dotyczące naboru do programu w 2020 roku oraz druki zgłoszeniowe.

Prosimy zainteresowane szkoły o przesyłanie zgłoszeń w terminie do 6 grudnia 2019 roku.

Jeszcze raz o Systemie Rejestracji Szkół

Dodano 2019-10-24 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

Jeszcze raz piszemy o sposobie zapisywania szkół do zawodów Szkolnego Związku Sportowego przez System Rejestracji Szkół www.srs.szs.pl, bo pomimo wielu już wyjaśnień, nadal część nauczycieli ma problem z właściwymi zapisami.
Najczęstszą przyczyną błędów jest przekonanie, że wstępne zgłoszenie szkoły do jakiejś dyscypliny jest jednoznaczne ze zgłoszeniem właściwym, a tak nie jest.

Zgłoszenie właściwe następuje wtedy kiedy zapisujecie konkretnych zawodników do konkretnego etapu zawodów. Prosimy o zapisywanie uczniów na właściwy etap zawodów, bo jest tu sporo błędów, a nauczyciele zapisują zawodników i szkołę np. od razu na wyższy etap.
Przypominamy, że w większości dyscyplin zapisujecie Państwo szkoły na etap powiatowy, na etap 1/2 wojewódzkie - finał strefowy i na wojewódzkie - finał dolnośląski.

Ponieważ musimy odpowiednio przygotować zawody, a przede wszystkim odpowiednio wcześniej zawiadomić uczestniczące szkoły o terminie i miejscu konkretnych zawodów prosimy o dokonywanie zapisów przez SRS jak najwcześniej. Możecie w terminie późniejszym dokonać zmian w składzie Waszej reprezentacji, bo z reguły organizatorzy przyjmują zgłoszenia nawet na dwa dni przed zawodami, więc jest możliwość korekty.

Przypominamy też, że w najbliższym czasie odbywać się będą zawody strefowe w koszykówce 3 x 3 i badmintonie; szkoły zainteresowane proszę o jak najszybsze zapisy

Wyniki Współzawodnictwa Sportowego Szkół i Powiatów Dolnego Śląska w roku 2018/2019

Dodano 2019-09-27 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

Przedstawiamy tutaj wyniki Współzawodnictwa Sportowego Szkół i Powiatów Dolnego Śląska za rok szkolny 2018/2019.
W punktacji szkół, oddzielnie za Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Licealiadę Młodzieży uwzględnionych jest 10 najlepszych wyników uzyskanych przez szkołę w zawodach organizowanych przez SZS już od szczebla gminy. W tabeli uwzględnione są wszystkie szkoły, które wystartowały choćby w jednej imprezie.
Do współzawodnictwa powiatów zaliczane są wyniki wszystkich szkół na etapie zawodów strefowych i finałów dolnośląskich, a we współzawodnictwie uwzględniającym współczynnik usportowienia wszystkie wyniki szkół (także za zawody gminne i powiatowe), podzielone są one przez ilość uczniów danego powiatu.
Gratulujemy wszystkim szkołom uczestniczącym we Współzawodnictwie, i tym najlepszym i tym, które zajęły dalsze miejsca. Cieszy nas, że ponad 1200 szkół naszego województwa zdecydowało się na udział w naszych zawodach i za ich pomocą na zwiększenie aktywności swoich uczniów.
Dziękujemy serdecznie Nauczycielom, którzy w ciężkim dla nich roku, przygotowywali swoich podopiecznych i startowali w tak wielu imprezach.
Dziękujemy Ministerstwu Sportu i Turystyki i Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego za fundusze umożliwiające realizację finałów strefowych i wojewódzkich. Staramy się wykorzystać każdą złotówkę z tej dotacji jak najefektywniej.
Dziękujemy Samorządom Gmin i Powiatów naszego województwa za pomoc w realizacji gminnego i powiatowego etapu naszych rozgrywek. To bezcenna pomoc dla Waszych szkół.
Dziękujemy Uczniom, którzy tak licznie stawiali się na naszych zawodach za to, że "chciało im się chcieć".

Przypominamy, że oficjalne wyniki zostaną ogłoszone podczas Inauguracji Sportowego Roku Szkolnego 2019/2020, która 10 października 2019 roku odbędzie się w Olszynie. Najlepszych 10 szkół w punktacji współzawodnictwa otrzyma podczas uroczystości dyplomy i nagrody. Już teraz zapraszamy do Olszyny.

Aktualizacja warunków zapisów w SRS

Dodano 2019-09-09 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

Informujemy, że Zarząd Główny SZS zaktualizował sposób zapisów uczniów do zawodów organizowanych przez nasze stowarzyszenie. Najważniejsza zmiana dotyczy zamieszczania zgód rodziców. Nadal ze względu na RODO nauczyciel zobowiązany jest do posiadania zgody opiekunów prawnych ucznia, którego zgłasza do zawodów, ale nie ma już obowiązku dopinania tej zgody do konta danego uczestnika. W przypadku posiadania takiej zgody przez szkołę, umożliwiającej np. publikację wizerunku podczas różnych działań reprezentacji szkoły, w tym na zawodach sportowych, nauczyciel może zaznaczyć to w odpowiednim miejscu na formularzu zgłoszenia. Tutaj zaktualizowany system rejestracji do zawodów przez SRS.

<< 3 4 5 6 7 >>

Reklama Powerman

A A A