Logo SZS Dolny Śląsk Szkolny Związek Sportowy Dolny Śląsk

Skocz do: Treści, Menu, Wyszukiwarki

Program SKS 2018

Dodano 2018-01-24 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

Dolnośląska Federacja Sportu - Koordynator Wojewódzki i Szkolny Związek Sportowy "Dolny Śląsk" informują, że do nauczycieli, szkół i organów prowadzących szkoły zakwalifikowane do realizacji programu Szkolny Klub Sportowy 2018 zostały wysłane pocztą mailową informacje dotyczące jego realizacji.
Informujemy, że nie jest jeszcze rozstrzygnięty konkurs Ministerstwa Sportu i Turystyki, które dotuje realizację zajęć, ale opierając się na założeniach programu zdecydowano o przyjęciu 1222 grup z dolnośląskich szkół. Mamy jeszcze ok. 30 grup, które przesłały zgłoszenie po terminie i które są w tej chwili na liście rezerwowej. W przypadku pojawienia się możliwości przyjęcia dodatkowych grup ( w 2017 roku taką możliwość mieliśmy) zawiadomimy szkoły z listy rezerwowej o możliwości przyjęcia do programu.

Tutaj przedstawiamy listę 1222 grup przyjętych do programu, a tutaj dokumenty dotyczące programu, które zawarte zostały w listach do nauczycieli i szkół.

Oczekujemy pilnie na wypełnione umowy-zlecenia nauczycieli. Prosimy o śledzenie strony SZS "Dolny Śląsk" i Dolnośląskiej Federacji Sportu www.sport.wroclaw.pl na których zamieszczane będą aktualne informacje dotyczące programu

                                                 

PILNE!! Program Szkolny Klub Sportowy

Dodano 2018-01-09 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

Zgłoszenia szkół do programu Szkolny Klub Sportowy zakończyły się 8.01.2017 roku. Niestety nie udało się nam zgromadzić odpowiedniej ilości grup, których działanie możemy sfinansować w 2018 roku z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki. Brakuje do limitu co prawda niewiele, ale .......

Przedstawiamy tutaj aktualną listę zgłoszonych grup, prosimy o sprawdzenie czy Wasza szkoła, pomimo zgłoszenia, nie została pominięta w wykazie. Jeżeli tak to prosimy o jak najszybsze, ponowne wysłanie zgłoszenia.

Jeżeli jeszcze się nie zgłosiliście to ostatnie miejsca czekają na Was. Niezbędne załączniki znajdziecie w informacji https://www.dolnoslaski.szs.pl/news/1529

Czekamy pilnie na Wasze zgłoszenia

Dobre wieści z Urzędu Marszałkowskiego

Dodano 2018-01-06 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

Rozstrzygnięty został pierwszy konkurs na realizację zadań związanych z kulturą fizyczną w 2018 roku ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Z przyjemnością zawiadamiamy, że Szkolny Związek Sportowy decyzją Zarządu Województwa uzyskał dotację w kwocie 200.000 zł na realizację swoich zadań, a przede wszystkim Kalendarza Imprez SZS. Po feriach możemy więc ruszyć z realizacją imprez. Dziękując Zarządowi Województwa Dolnośląskiego czekamy na rozstrzygnięcia pozostałych konkursów w województwie i przede wszystkim w Ministerstwie Sportu i Turystyki

UWAGA!!! rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń do programu SKS 2018

Dodano 2017-12-19 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

Z przyjemnością zawiadamiamy, że po raz drugi Dolnośląska Federacja Sportu współpracująca ze Szkolnym Związkiem Sportowym składa wniosek na koordynację programu Szkolny Klub Sportowy w województwie dolnośląskim w 2018 roku.
Wczoraj ukazało się ogłoszenie konkursowe w związku z czym rozpoczynamy z dniem dzisiejszym rekrutację szkół i grup do programu. Prosimy o zapoznanie się z treścią listu do Dyrektorów Szkół, który dzisiaj został wysłany drogą mailową oraz treścią założeń programu na 2018 rok.

Zgłoszenia szkół przyjmujemy na obowiązujących drukach w nieprzekraczalnym terminie do 8.01.2018 roku

Konferencja szkoleniowa nauczycieli prowadzących zajęcia w programie Aktywny

Dodano 2017-11-15 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

Kończy się pierwszy rok działania pilotażowego programu "Aktywnie spędzam czas na sportowo i kształtuję swoją postawę prawidłowo". W kilku województwach w Polsce, m.in dolnośląskim, opolskim i lubuskim, w kilkudziesięciu szkołach prowadzone były zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na gimnastykę i gimnastykę korekcyjną. Nauczyciele z tych szkół i województw spotkają się 23.11.2017 roku w Oleśnicy, gdzie w hali Atol odbędzie się konferencja metodyczna, którą prowadzić będą wykładowcy z Zakładu Gimnastyki Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu - tutaj program konferencji.
Ponieważ chcemy złożyć wniosek na realizację tego programu także w przyszłym roku ciekawi jesteśmy opinii bezpośrednich realizatorów tegorocznych zajęć.

Przypominamy, że program finansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

Uwaga! Konkurs MSiT na 2018 rok

Dodano 2017-11-08 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

Informujemy, że Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło Konkurs na dofinansowanie w 2018 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów. W dniu 7.11.2017 r. został ogłoszony otwarty konkurs na dofinansowanie w 2018 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów, finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU) w ramach zadania „Sport dla Wszystkich”, działania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”. Na realizację zajęć sportowych dla uczniów przeznaczono kwotę w wysokości: 28,86 mln zł.  Zadania przewidziane do realizacji:

Zadanie nr 1 Zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych (m.in. narciarstwo biegowe, narciarstwo zjazdowe, snowboard, łyżwiarstwo, hokej na lodzie). Łączna kwota dofinansowania – 4,61 mln zł,
Zajęcia będą realizowane w terminie od 2 stycznia do 30 marca 2018 r.,

Termin składania wniosków – 29 listopada 2017 r.

Zadanie nr 2
Zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.Łączna kwota dofinansowania – 19,25 mln zł,
Zajęcia będą realizowane w terminie od 1 lutego do 7 grudnia 2018 roku,

Termin składania wniosków – 29 listopada 2017 r.

Zadanie nr 3
Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
Łączna kwota dofinansowania – 5 mln zł,

Zajęcia będą realizowane w terminie od 1 lutego do 7 grudnia 2018 roku,

Termin składania wniosków – 29 listopada 2017 r.

Wnioski na w/w zadania należy składać do dnia 29 listopada 2017 r.

Więcej informacji oraz Decyzja nr 52 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 listopada 2017 r. https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/2157,Otwarty-konkurs-na-dofinansowanie-w-2018-roku-organizacji-zajec-sportowych-dla-u.html

Zachęcamy samorządy lokalne i kluby do składania ofert na ww. zadania.

Informujemy, że  SZS ”Dolny Śląsk” nie będzie składał wojewódzkiego wniosku na zadania 1 i 2; złożymy natomiast ofertę wojewódzką na zadanie nr 3, którą chcemy wcześniej uzgodnić z samorządami lokalnymi i szkołami.  Nie jest to oczywiście przeszkodą w składaniu lokalnych wniosków na to zadanie przez samorządy i kluby.

 

Program Szkolny Klub Sportowy

Dodano 2017-11-02 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

Otrzymaliśmy z Instytutu Sportu, który jest Operatorem Ogólnopolskim programu Szkolny Klub Sportowy, podsumowanie konferencji prasowej z udziałem Ministra Sportu i Turystyki, która dotyczyła programu SKS. Znajdziecie je na https://szkolnyklubsportowy.pl/aktualnosci/to-dopiero-poczatek---konferencja-programu-szkolny-klub-sportowy

Pojawił się także film promujący program na https://www.youtube.com/watch?v=BRjiF_YUE9s 

Mamy prośbę do nauczycieli, którzy rozpoczęli wprowadzanie do dziennika testów sprawności fizycznej, zapoznajcie się proszę z wytycznymi zawartymi w tym piśmie

 

Program Szkolny Klub Sportowy

Dodano 2017-10-23 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

Uwaga!! Realizatorzy programu Szkolny Klub Sportowy.
Rozliczenia za miesiąc październik należy bezwzględnie przesłać do 5 listopada. Obowiązuje wyłącznie rozliczenie generowane z dziennika elektronicznegoRozliczenie na starym druku nie będzie akceptowane. 

Sugerujemy, bo jest taka możliwość, załączanie, podpisanego przez Was oraz dyrektora szkoły, rozliczenia bezpośrednio do dziennika (w tym samym miejscu, gdzie jest generowane). Nadal można przesłać je mailowo ale jeżeli uda są Państwu załączyć do dziennika proszę wtedy nie wysyłać druku mailem.

Po ostatnio odbytej  kontroli  Ministerstwa Sportu i Turystyki otrzymaliśmy potwierdzenie  obowiązku uzupełnienia przez Was elektronicznego dziennika zajęć (od początku trwania umowy) zgodnie z rozliczeniami wcześniej przesyłanymi do operatora wojewódzkiego. Tutaj, jeszcze raz, instrukcje działań w dzienniku oraz informacja o ewaluacji programu

Przypominamy, że w projekcie do 30 listopada należy przeprowadzić w sumie 70 h zajęć. Grupy nowo-otwarte od września obowiązuje natomiast limit 28 h zajęć. Osoby, które przejęły grupę otrzymały informację z konkretną ilością do realizacji. Aby spełnić założenia mogą Państwo prowadzić zajęcia 3 razy w tygodniu i nie muszą nam tego zgłaszać, jedynie dodać dodatkowy dzień w dzienniku elektronicznym.

Załączamy również pismo od Instytutu Sportu w sprawie zrealizowania testów sprawnościowych maksymalnie do 31 października br., badań ewaluacyjnych. Zestawienie godzin od początku roku do września włącznie wysłaliśmy do Was mailem (w razie rozbieżności - prosimy o kontakt).

 

Finał Biegów Przełajowych i Inauguracja Roku przełożona

Dodano 2017-10-08 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

Niestety w pojedynku Pogoda - SZS 2:0 dla pogody. W Olszynie gdzie we wtorek miał się odbyć Finał Dolnośląski Sztafetowych Biegów Przełajowych i Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego trasy i miejsce Inauguracji wyglądają dzisiaj tak jak na zdjęciach poniżej. Ponieważ prognozy pogody też nie są dobre musieliśmy podjąć decyzję o zmianie terminu imprezy.
Zapraszamy do Olszyny w czwartek 19 października. Program imprezy pozostaje bez zmian. Tutaj
komunikat ze zmienionymi datami.
Bardzo prosimy o rozpowszechnienie tej wiadomości do Waszych przyjaciół z innych szkół, które planowały wyjazd do Olszyny, po to żeby jak najszybciej mogli zmienić swoje plany. Prosimy szkoły, które nie przyjadą na zawody w nowym terminie o wpisanie tego faktu w SRS; bramka została otwarta do 16.10.2017 do g. 12,00
Do zobaczenia w Olszynie 19.10.2017

Zmiany w regulaminach Współzawodnictwa Sportowego Szkół

Dodano 2017-10-06 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

W dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie Zarządu  Szkolnego Związku Sportowego. Zarząd podjął decyzje w sprawie Kalendarza Imprez SZS  na 2017/2018 ujednolicające regulaminy w całej Polsce.

 1. W bieżącym roku szkolnym obowiązują następujące roczniki w zawodach organizowanych na wszystkich szczeblach:
- Igrzyska Dzieci - rozgrywki sportowe dla roczników 2005 i młodszych.

- Igrzyska Młodzieży Szkolnej - rozgrywki sportowe dla roczników 2002, 2003, 2004.
- Licealiada - rozgrywki sportowe dla rocznika 1998 i młodszych.
 

2. Zarząd uszczegółowił kiedy dyscyplina staje się  dyscyplina podstawową:
1.1. Międzyszkolne zawody sportowe stanowią integralną część systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.
1.2. Zawody organizowane są w trzech kategoriach wiekowych w dyscyplinach podstawowych(1)  i regionalnych:(1) Dyscyplina staje się podstawową jeżeli jest rozgrywana minimum w 8 województwach i jest zatwierdzona przez Zarząd SZS (uchwała Zarządu z 5.10.2017 r.).

3. W mini piłce ręcznej i piłce ręcznej - zmieniły się przepisy ZPRwP dotyczące punktacji  w kategoriach młodzieżowych. W związku z powyższym Zarząd podjął decyzję o dostosowaniu naszego regulaminu do przepisów ZPRwP."Decyzją Zarządu z dnia 5.10.2017 r. wprowadza się następującą zmianę. Wszystkie rozgrywki rozegrane do 5.10 2017 r. wg starych zasad są zaliczone do następnych etapów rozgrywek.
1. Za wyniki osiągnięte w poszczególnych zawodach przyznaje się:
1) 3 pkt. - za zwycięstwo w regulaminowym czasie gry
2) 2 pkt. - za zwycięstwo po rzutach karnych,
3) 1 pkt. - za porażkę po rzutach karnych,

4) 0 pkt. - za porażkę w regulaminowym czasie gry.
2. O kolejności drużyn w trakcie rozgrywek decydują kolejno:
a) większa liczba zdobytych punktów;
b) jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:
- większa liczba punktów zdobytych w zawodach pomiędzy zainteresowanymi drużynami;
- większa dodatnia różnica bramek z zawodów pomiędzy zainteresowanymi drużynami;
- większa liczba zdobytych bramek w zawodach pomiędzy zainteresowanymi drużynami;
- większa dodatnia (mniejsza ujemna) różnica bramek ze wszystkich zawodów;
- większa liczba zdobytych bramek we wszystkich zawodach;
- losowanie.

3. W meczach kończących się w podstawowym czasie gry remisem wynik zawodów zalicza się do tabeli (rzuty karne po regulaminowym czasie gry służą jedynie wyłonieniu zwycięzcy i nie są zaliczane do wyniku meczu oraz statystyk indywidualnych).

Uwaga!! w związku z decyzjami Zarządu Głównego SZS z dniem dzisiejszym zmiany wprowadzone zostają także w Regulaminach Szkolnego Związku Sportowego „Dolny Śląsk” we Wrocławiu z dniem dzisiejszym 6.10.2017

<< 4 5 6 7 8 >>

Reklama Powerman

A A A