Logo SZS Dolny Śląsk Szkolny Związek Sportowy Dolny Śląsk

Skocz do: Treści, Menu, Wyszukiwarki

Finał Kolarstwa MTB odwołany

Dodano 2017-10-06 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

Z powodu powalenia przez wczorajszą wichurę wielu drzew w Parku w Chojnowie w którym miał się odbyć Finał Dolnośląski Kolarstwa MTB jesteśmy zmuszeni odwołać jutrzejszą imprezę. Na dzisiaj nie ma możliwości bezpiecznego jej przeprowadzenia.
Finał zostanie przeniesiony na wiosnę 2018 roku, a o dokładnej dacie jego rozgrywania powiadomimy zainteresowanych oddzielnym komunikatem

Pilne informacje dla realizatorów programu SKS

Dodano 2017-09-22 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

Bieżące, pilne informacja dla realizatorów programu Szkolny Klub Sportowy

1. Prosimy o przesłanie w terminie do 5.10.2017 ( można przesłać razem z raportem  za wrzesień) skanu aktualizacji oświadczenia do umowy–zlecenia (druk PDF, druk Word). Oświadczenie powinny przesłać jedynie osoby, którym zmieniła się nazwa szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel lub inne dane ujęte w nim. UWAGA – proszę pamiętać o skreśleniu odpowiedniej wysokości zarobków.
2. Kolejny raport-rozliczenie za miesiąc wrzesień powinniście Państwo wygenerować z Waszego dziennika elektronicznego z tym, że prosimy o dopisanie Waszego numeru PESEL oraz miejsca zamieszkania na nim, lub najlepiej wpisanie tych danych bezpośrednio w dzienniku elektronicznym w edycji Państwa konta (w prawym górnym rogu, tam gdzie Państwa nazwisko – Edytuj konto), a wygenerują się w raporcie automatycznie. Przypominamy, że raport po podpisaniu przez dyrektora szkoły i prowadzącego przesyłacie skanem do 5.10.2017. Raport generujemy wchodząc w Menu po lewej stronie w Rozliczenia i pobieramy dla odpowiedniego miesiąca.
3. UWAGA – w wypadku, kiedy zmienili się Państwu uczestnicy (nawet wszyscy) nie powinni Państwo tworzyć nowych grup tylko dezaktywować wszystkich uczestników, którzy odeszli i do tej samej grupy dodać nowych.

Żeby tego dokonać należy wejść w Listę uczestników i wybrać edycję przy danym dziecku. Następnie przy opcji Aktywny należy wybrać Nie i wybrać powód. Dzięki takiej dezaktywacji uczestnik pozostaje w systemie, ale nie będzie pojawiał się już na listach obecności na zajęciach.

4.  Informacja dla nauczycieli prowadzących nowopowstałe grupy od września
a. zgodnie z decyzją MSiT każda grupa do 30.11.2017 r. powinna wypracować 28 godzin zajęć. Przypominamy, że zajęcia mogą odbywać się 2-3 razy w tygodniu po 1 h dziennie.
b. nauczyciel prowadzący nową grupę (lub zastępujący dotychczasowego prowadzącego) zobowiązany jest do założenia konta w dzienniku elektronicznym zgodnie z załączoną instrukcją.

 

Wyniki współzawodnictwa sportowego za rok szkolny 2016/2017

Dodano 2017-09-18 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

Szkolny Związek Sportowy "Dolny Śląsk" we Wrocławiu przedstawia wyniki Współzawodnictwa Sportowego Szkół i Powiatów Dolnego Śląska za rok szkolny 2016/2017. W naszych zawodach wystartowały w ubiegłym roku 534 szkoły podstawowe, 344 gimnazja i 184 szkoły ponadgimnazjalne. To dużo, ale żałujemy, ze nie były to wszystkie szkoły, które w tym współzawodnictwie wystartować mogły. W punktacji każdej szkoły uwzględnionych jest 10 najwyżej punktowanych zawodów, w tym imprez na etapie gminy/ powiatu i finału dolnośląskiego. W Wynikach załączone jest także współzawodnictwo powiatów: bezwzględne gdzie zsumowane są wyniki wszystkich zawodów na szczeblu ponadpowiatowym osiągnięte przez wszystkie szkoły powiatu oraz współczynnik usportowienia gdzie zsumowane są punkty osiągnięte przez wszystkie szkoły na wszystkich szczeblach rozgrywek i podzielone przez ilość uczniów w powiecie. Gratulujemy wszystkim szkołom, które wzięły udział we Współzawodnictwie; oczywiście specjalne gratulacje dla tych najlepszych (a w tym roku jest sporo zmian na czołowych miejscach). Informujemy, że najlepszym szkołom w każdej kategorii nagrody wręczymy, tradycyjnie, w trakcie Inauguracji Sportowego Roku Szkolnego w Olszynie

Rozpoczynamy rywalizację w Mistrzostwach Szkół Dolnego Śląska

Dodano 2017-09-12 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

Już od początku roku szkolnego większość szkół w naszym województwie uczestniczyć będzie w imprezach eliminacyjnych przed Finałami Dolnośląskimi. Już teraz chcieliśmy przedstawić komunikaty organizacyjne imprez finałowych po to, żeby ich uczestnicy mogli się do nich odpowiednio przygotowywać.
Przypominamy, że od br. nasze zawody organizowane są w 3 kategoriach: Igrzyska Dzieci dla klas VI i młodszych szkół podstawowych, Igrzyska Młodzieży Szkolnej dla klas VII szkół podstawowych oraz II i III klas gimnazjów oraz Licealiada dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych. Najbliższe imprezy na które zapraszamy to:
26.09.2017 - rzut jesienny Szkolnej Ligi LA Szkół Ponadgimnazjalnych - szkoły wg zgłoszeń
28.09.2017 - Szkolna Liga LA w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej - mistrzowie powiatów + 3 zespoły z Wrocławia
3.10.2017 - Dwubój Nowoczesny w ramach Igrzysk Dzieci i Igrzysk i Igrzysk Młodzieży Szkolnej - szkoły wg zgłoszeń
7.10.2017 - Rowery MTB dla wszystkich kategorii szkół - szkoły wg zgłoszeń. Załączamy mapkę tras
10.10.2017 - Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego i Finał Sztafetowych Biegów Przełajowych we wszystkich kategoriach szkół - mistrzowie powiatów + 4 zespoły z Wrocławia
16-18.10.2017 - Strzelectwo Sportowe w ramach Igrzysk Dzieci - szkoły wg zgłoszeń

Prosimy o zapoznanie się z komunikatami imprez oraz o dotrzymanie terminu zgłoszeń do imprez przez System Rejestracji Szkół www.srs.szs.pl. Przypominamy, że brak wpisu do SRS będzie skutkował nieprzyjęciem szkoły do zawodów

Informacja na temat Systemu Rejestracji Szkół

Dodano 2017-09-07 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

Otrzymujemy sporo telefonów od nauczycieli zapisujących szkoły do rozgrywek Szkolnego Związku Sportowego poprzez System Rejestracji Szkół. W trakcie rozmów najczęściej pojawia się pytanie o rejestrację szkół, które stały się w tym roku Zespołami Szkół.

Przypominamy, że jeżeli szkoła chce zgłosić swoje reprezentacje do rozgrywek w dwóch lub trzech kategoriach szkół ( Igrzyska Dzieci dla szkół podstawowych do klasy VI, Igrzyska Młodzieży Szkolnej dla uczniów klas VII szkół podstawowych i II i III klas gimnazjów lub Liceliada) musi to zrobić z oddzielnych kont. Dokładnie jest to wyjaśnione w instrukcji, która znajduje się na stronie tytułowej Systemu www.srs.szs.pl.
Najlepszym rozwiązaniem jest zostawienie starego konta np. dla szkoły podstawowej ( do kl. VI) - należy wtedy tylko zmienić ew. nazwę szkoły i przypisać ją do Igrzysk Dzieci, a dla uczniów klas VII i gimnazjalnych założyć nowe konto szkoły przypisując ich do Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Uwaga!!! nowa rejestracja musi odbyć się z innego adresu mailowego niż poprzednia.

Uzupełnienie wiadomości na temat programu SKS

Dodano 2017-09-05 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego i tym samym II etapu projektu SKS kilka informacji oraz sprostowanie do ostatniej informacj na temat programu.

1. Zajęcia mogą być kontynuowane we wszystkich grupach, w których odbywały się do tej pory tj. do czerwca 2017 r.
2. Zajęcia w tym etapie mogą odbywać się do 30 listopada 2017 r.

3. Należy do tej daty wypracować w sumie 70 h zajęć, prowadząc je 2 lub 3 razy w tygodniu w pojedynczych 1-godzinnych blokach.

4. Nadal należy przesyłać do nas miesięczne skany rozliczeń tak jak w poprzednich miesiącach (dostaliśmy zapewnienie, że już wrześniowe rozliczenie będzie można wygenerować z dziennika elektronicznego i trzeba je będzie uzupełnić jedynie o nr PESEL)
5. Należy przeprowadzić testy sprawnościowe.
6. W
załączniku znajduje się zaktualizowana instrukcja do dziennika elektronicznego, który należy regularnie uzupełniać.
7. Nowi nauczyciele powinni jedynie zarejestrować się w dzienniku ( stworzenie konta),  do końca miesiąca zostaną im przepięte przez operatora wojewódzkiego dane grupy prowadzonej przez poprzednika.

8. Grupę można uzupełnić o nowych uczestników na miejsce tych, którzy odeszli. W wyjątkowych przypadkach możliwa jest wymiana całej grupy ale w takim wypadku prosimy o wcześniejszy kontakt z operatorem. Uczestników, którzy odeszli NIE należy usuwać, a dezaktywować (żeby tego dokonać należy wejść w listę uczestników i wybrać edycję przy danym dziecku. Następnie przy opcji Aktywny należy wybrać Nie i podać powód).

Ponieważ zadajecie Państwo sporo pytań dotyczących dziennika elektronicznego prosimy o dokładne przeczytanie listu Instytutu Sportu; większość z Państwa wątpliwości jest tam wyjaśniona 

 

Nowe wiadomości na temat programu SKS

Dodano 2017-08-24 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

Do szkół w których prowadzone są grupy programu Szkolny Klub Sportowy zostało wysłane dzisiaj pismo dotyczące kontynuacji programu SKS o następującej treści :
Szanowni Państwo,

Otrzymaliśmy właśnie informacje z Ministerstwa Sportu o zgodzie na utrzymaniu wszystkich aktualnie działających grup. W związku z tym w przypadku połączenia się szkół (np. SP i Gimnazjum) w których działały do czerwca grupy SKS zajęcia mogą być realizowane we wszystkich grupach działających w tych szkołach.

Bardzo jednak prosimy o informację jeżeli taka sytuacja w Państwa placówce wystąpi i o przesłanie informacji o aktualnej sytuacji.

W przypadku rezygnacji osoby prowadzącej zajęcia do czerwca prosimy o przesłanie następujących dokumentów:

- rezygnacja osoby prowadzącej

- pismo ze szkoły zawiadamiające o zmianie prowadzącego (za Malinowskiego - Kowalski)

- dane nowego prowadzącego (imię, nazwisko, e-mail, telefon)

- umowę nowego prowadzącego w wersji papierowej oraz skan

W przypadku całkowitej rezygnacji z działania grupy lub grup od września 2017 r. prosimy niezwłocznie przesłać pismo podpisane przez dyrektora szkoły oraz skan mailem.
Do maila dołączone jest zestawienie ilości godzin wypracowanych przez Waszych nauczycieli do czerwca 2017. Przypominamy, że każda z grup powinna do 30.11.2017 r. wypracować 70 godzin zajęć. Prosimy o umożliwienia prowadzącym realizacji tego limitu.

INFORMACJE DLA PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA:
Zgodnie z wymogami Ministerstwa Sportu:
1. Dziennik elektroniczny należy uzupełnić od stycznia lub od startu pierwszych zajęć do wakacji.
Maksymalny termin uzupełnienie dziennika to 31 sierpnia.
2. Dane wpisywane do dziennika muszą być zgodne z rozliczeniami, które przesyłali Państwo do nas.
3. W mailu wysłanym do Was znajdziecie zestawienie ilości godzin za każdy miesiąc (oraz sumę), wg zbieranych przez nas danych - proszę sprawdzić czy ilość się zgadza i w razie rozbieżności niezwłocznie się z nami skontaktować.

4. Przypominamy, że najbliższe rozliczenie za wrzesień przesyłacie do nas do 5 października.
Wg zapewnienie Instytutu Sportu będzie wprowadzona możliwość generowania rozliczenia bezpośrednio z dziennika elektronicznego. Wydrukowane rozliczenie musi być podpisane przez prowadzącego, podbite pieczęcią i podpisane przez dyrekcję szkoły. Należy obowiązkowo uzupełnić w odpowiednim miejscu druk o numer PESEL prowadzącego.
5. Przypominamy, że jednego dnia można realizować wyłącznie 1 zajęcia z grupą. MSiT nie wyraża zgody na łączenie zajęć w jednostki dwu lub więcej godzinne.
W najbliższym czasie, po otrzymaniu wiadomości z MSiT, powiadomimy Was o wytycznych dotyczących przeprowadzenia obowiązkowych testów sprawnościowych oraz sposobie przejęcia dziennika elektronicznego przez nowego prowadzącego.
Przewidujemy przeprowadzenie na przełomie września i października spotkań szkoleniowych, na których omawiane będą zagadnienia związane z dziennikiem elektronicznym, testami sprawnościowymi oraz planom na rok 2018. Spotkania przewidujemy w 4 lokalizacjach na terenie Dolnego Śląska. Prosimy nauczycieli zainteresowanych organizacją takiego szkolenia w swojej szkole o kontakt z nami (sala na około 150 osób z projektorem).

 

Nowy Kalendarz Imprez SZS na rok 2017/2018

Dodano 2017-08-11 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

Tak jak w poniższej wiadomości także nauczycielom zainteresowanym nowym Kalendarzem Imprez Szkolnego Związku Sportowego "Dolny Śląsk" we Wrocławiu przedstawiamy jego wersję internetową (Kalendarz tutaj).

Także to wydawnictwo drukuje się obecnie, a wersja "papierowa" trafi na zainteresowanych nauczycieli, szkół i urzędów za pośrednictwem Koordynatorów Powiatowych SZS na początku września.
W kalendarzu trochę zmian związanych z reformą edukacji. Wiemy, że części nauczycieli podobają się one, część jest niezadowolona, ale już teraz słychać o pomysłach niektórych powiatów na nowe rozwiązania dotyczące przede wszystkim startu w zawodach uczniów VII klas szkół podstawowych; będziemy o nich pisać.

Mamy niestety jedną ważną zmianę w terminarzu. Już po złożeniu Kalendarza do druku okazało się, że termin 6.10.2017 w którym planowany był Finał Dolnośląski Sztafetowych Biegów Przełajowych jest ze względów organizacyjnych zły. Będziemy zainteresowane szkoły powiadamiać o nowym terminie Finału, a najprawdopodobniejsza nowa data to 10.10.2017. Przepraszamy za zamieszanie.

Informacja o zmianach w Kalendarzu Imprez SZS na rok 2017/2018

Dodano 2017-07-05 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

Odbyło się spotkanie Zarządu SZS "Dolny Sląsk" i Koordynatorów Powiatowych i Strefowych naszych imprez. Na spotkaniu ustalono podstawowe zmiany jakie zajdą we Współzawodnictwie Sportowym Szkół Dolnego Śląska od roku szkolnego 2017/2018. Zmiany te wynikają z reformy szkolnictwa, która obowiązywać bedzie od 1.09.2017 roku. Informację znajdziecie tutaj.

Przedstawiamy również uzgodnione terminy zawodów strefowych i finałów dolnośląskich w przyszłym roku szkolnym. Być może Ci z Was, którzy organizują zawody niższych szczebli będą chcieli już w czasie wakacji zrobić swoje Kalendarze Powiatowe i Gminne. Mamy nadzieję, że terminarz przyda się Wam do zaplanowania działań; znajdziecie go tutaj.

Co prawda nie nowością, ale już obowiązkowym działaniem w nowym roku szkolnym 2017/2018 będzie konieczność zgłaszania Waszych Szkół do rogrywek poprzez System Rejestracji Szkół (www.srs.szs.pl). Duża część szkół nie miała już w tym roku żadnego problemu z zapisami, ale niestety są także szkoły, które nie rejestrują się jeszcze przez SRS. Informujemy, że od 1.09.2017 jest to obowiązek. Przedstawiamy tutaj krok po kroku sposób rejestracji szkoły i rejestracji do poszczególnych zawodów. Mamy nadzieję, że informacja ta pomoże "opornym".

WAKACJE

Dodano 2017-06-23 przez Szymczak Adam w kategorii Uwaga: ważne!

Kanał RSS

 

Jedni mówią "nareszcie", inni "szkoda, że już", ale są. Po 10 miesiącach wytężonej pracy nauczycieli i uczniów nadeszły dwa miesiące na regenerację sił. Mamy nadzieję, że spędzać je będziecie nie tylko tak, jak nasi bohaterowie na rysunku wyżej.
Życzymy słonecznych, radosnych i aktywnych dni wakacji. Do zobaczenia we wrześniu

<< 5 6 7 8 9 >>

Reklama Powerman

A A A